لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر به صورت کامل و تفکیک شده شامل نام محصول، تعداد دی وی دی و قیمت به روز و دقیق پکیج های حرف آخر می باشد. جهت دریافت آخرین و به روزترین قیمت محصولات حرف آخر و اطلاع از تخفیف های محصولات با دپارتمان مشاوره موسسه تماس بگیرید :


02164035

نام محصول قیمت محصول (تومان) تعداد دی وی دی
نظام قدیم
ریاضی رشته ریاضی
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 117,000 4
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 65,000 2
ریاضی پایه و دیفرانسیل (50% کنکور) رشته ریاضی (نظام قدیم) 734,500 14
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام قدیم) 149,500 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام قدیم) 162,500 4
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,228,000 26
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 143,000 3
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 117,000 4
ریاضی جامع یک(65% کنکور) رشته تجربی (نظام قدیم) 637,000 11
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام قدیم) 123,500 2
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 65,000 2
کتاب ریاضیات پایه (رشته تجربی) (نظام قدیم) 30,000
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,085,000 22
زیست شناسی
زیست شناسی گیاهی (نظام قدیم) 253,500 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست سال سوم (نظام قدیم) 279,500 4
زیست سال دوم (نبض زیست) 247,000 4
زیست جانوری، انسانی (نظام قدیم) 383,500 6
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 149,500 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 169,000 3
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 318,500 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام قدیم) +کتاب کار 1,482,000 23
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
شیمی مفاهیم سال دوم 156,000 3
مفاهیم شیمی سال سوم و چهارم 318,500 4
شیمی تکمیلی (رشته تجربی) (نظام قدیم) 377,000 5
مسایل شیمی سوم و چهارم کنکور (نظام قدیم) 299,000 9
پکیج شیمی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 1,150,500 19
فیزیک
فیزیک سال اول و دوم 221,000 5
فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن) 58,500 2
فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا) 175,500 2
فیزیک پیش دانشگاهی 2 247,000 3
فیزیک پیش یک (دینامیک) (نظام قدیم) 123,500 2
فیزیک پیش یک (سینماتیک) (نظام قدیم) 91,000 3
فیزیک پیش یک (نوسان و موج) (نظام قدیم) 78,000 2
پکیج فیزیک جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 994,500 19
دین و زندگی
دین و زندگی جمع بندی (آیات و روایات) + کتاب مصور 182,000 3
دین و زندگی سال چهارم (نظام قدیم) 71,500 2
دین و زندگی سال سوم (نظام قدیم) 97,500 2
دین و زندگی سال دوم (نظام قدیم) 91,000 4
کتاب مصور دین و زندگی (نظام قدیم) 45,000
پکیج دین و زندگی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 442,000 11
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 110,500 2
کتاب تیک آخر (نظام قدیم) 20,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (گرامر،لغات و درک مطلب) (نظام قدیم) + کتاب کار 429,000 6
عربی
عربی جامع (نظام قدیم) 435,500 4
مشاوره
انتخاب رشته غیر حضوری 195,000
ادبیات
کتاب ادبیات جامع کنکور (نظام قدیم) 30,000
املاء، لغت و واژگان (نظام قدیم) 97,500 4
آرایه های ادبی (نظام قدیم) 91,000 2
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 117,000 4
تاریخ ادبیات (نظام قدیم) 84,500 2
زبان فارسی (نظام قدیم) 104,000 3
پکیج ادبیات فارسی جامع نظام قدیم + کتاب کار 494,000 15
نظام جدید
سال دهم
دین و زندگی دهم 156,000 3
زبان انگلیسی دهم و یازدهم (گرامر و لغات) 162,500 4
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
زیست شناسی دهم 221,000 12
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 50,000
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 58,500 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 221,000 4
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 312,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 383,500 5
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 39,000 1
پکیج کامل پایه دهم (رشته تجربی) 1,594,500 34
سال یازدهم
دین و زندگی یازدهم 169,000 3
زبان انگلیسی دهم و یازدهم (گرامر و لغات) 162,500 4
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
زیست شناسی یازدهم 279,500 11
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 45,000
فیزیک یازدهم 312,000 5
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 312,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 383,500 5
مسایل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 201,500 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 162,500 6
پکیج کامل پایه یازدهم (رشته تجربی) 1,695,250
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 143,000 3
ریاضی جامع یک (65% کنکور) رشته تجربی (نظام جدید) 624,000 11
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 65,000 2
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 299,000 5
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام جدید) + کتاب کار 1,020,000 20
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید) 91,000 2
هندسه (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار 97,500 2
فلش کتاب ریاضی دهم 250,000
ادبیات
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 117,000 4
آرایه های ادبی(نظام جدید) 97,500 2
تاریخ ادبیات (نظام جدید) 78,000 2
زبان فارسی (نظام جدید) 110,500 3
پکیج ادبیات جامع (نظام جدید) + کتاب کار 507,000 12
ادبیات کنکور (واژگان، لغات و املا) (نظام جدید) 104,000 3
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 273,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 279,500 11
زیست شناسی دهم 221,000 12
زیست گیاهی نظام جدید 266,500 3
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 50,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,683,500 35
کتاب زیست در دایره 6040 (نظام جدید) 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 344,500 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 50,000
کتاب الگو تا رتبه ژنتیک (نظام جدید) 40,000
زیست شناسی در دایره 299,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 240,500 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 78,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 71,500 1
فیزیک دینامیک دوازدهم 110,500
فیزیک یازدهم 312,000 5
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 58,500 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 221,000 4
فیزیک دوازدهم 500,500 8
پکیج فیزیک جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,092,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 39,000 1
سال دوازدهم
دین و زندگی دوازدهم 162,500 2
زبان انگلیسی دوازدهم (گرامر و لغات) 78,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 240,500 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 78,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 71,500 1
فیزیک دینامیک دوازدهم 110,500
مسایل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 175,500 3
فیزیک دوازدهم 500,500 8
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 305,500 4
زیست دوازدهم + کتاب کار 344,500 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 50,000
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 78,000
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
مسایل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 175,500 3
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 312,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 383,500 5
پکیج شیمی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,176,500 18
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 305,500 4
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 78,000
ریاضی رشته ریاضی
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام جدید) 156,000 2
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 65,000 2
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 299,000 5
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام جدید) 188,500 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 1,396,000 20
هندسه (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار 97,500 2
فلش کتاب ریاضی دهم 250,000
ریاضی جامع یک (50% کنکور) رشته ریاضی (نظام جدید) 890,500 10
مشاوره
انتخاب رشته غیر حضوری 195,000
دین و زندگی
دین و زندگی دهم 156,000 3
دین و زندگی یازدهم 169,000 3
دین و زندگی دوازدهم 162,500 2
پکیج دین و زندگی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 487,500 8
عربی
عربی جامع کنکور (نظام جدید) 448,500 4
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی دهم و یازدهم (گرامر و لغات) 162,500 4
زبان انگلیسی دوازدهم (گرامر و لغات) 78,000 2
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 110,500 2
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 481,000 8
تیر آخر زبان (جمع بندی زبان نظام جدید) 130,000
دروس تشریحی سال دهم
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 299,000 5
فیزیک جامع دهم (تشریحی) 175,500 5
زبان انگلیسی دهم (درس 1و2) (تشریحی) 65,000 2
مفاهیم جامع شیمی سال دهم (تشریحی) + (کتاب کار) 182,000 7
فلش کتاب ریاضی دهم 250,000
دروس تشریحی سال یازدهم
مسایل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 201,500 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 162,500 6
6040
نظام قدیم 6040
زیست شناسی گیاهی (نظام قدیم) 253,500 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست جانوری، انسانی (نظام قدیم) 383,500 6
نظام جدید 6040
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
کتاب زیست در دایره 6040 (نظام جدید) 45,000
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید) 91,000 2
آزمون ها
آزمون نظام قدیم
10 آزمون مبحثی نظام قدیم + دفترچه سوالات 910,000 20
دفترچه 10 آزمون مبحثی (نظام قدیم) 400,000
آزمون نظام جدید
10 آزمون مبحثی نظام جدید + دفترچه سوالات 715,000 10
دفترچه 10 آزمون مبحثی (نظام جدید) 400,000
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 273,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 279,500 11
زیست شناسی دهم 221,000 12
زیست سال سوم (نظام قدیم) 279,500 4
زیست گیاهی نظام جدید 266,500 3
زیست سال دوم (نبض زیست) 247,000 4
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 149,500 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 169,000 3
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 50,000
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 318,500 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,683,500 35
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 344,500 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 50,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 240,500 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 78,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 71,500 1
فیزیک جامع دهم (تشریحی) 175,500 5
فیزیک دینامیک دوازدهم 110,500
فیزیک یازدهم 312,000 5
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 58,500 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 221,000 4
فیزیک دوازدهم 500,500 8
پکیج فیزیک جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,092,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 39,000 1