لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر به صورت کامل و تفکیک شده شامل نام محصول، تعداد دی وی دی و قیمت به روز و دقیق پکیج های حرف آخر می باشد. جهت دریافت آخرین و به روزترین قیمت محصولات حرف آخر و اطلاع از تخفیف های محصولات با دپارتمان مشاوره موسسه تماس بگیرید :


02164035

نام محصول قیمت محصول (تومان) تعداد دی وی دی
نظام قدیم
ریاضی رشته ریاضی
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 126,000 3
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 70,000 2
ریاضی پایه و دیفرانسیل (50% کنکور) رشته ریاضی (نظام قدیم) 791,000 14
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام قدیم) 161,000 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام قدیم) 175,000 4
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,323,000 26
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 154,000 3
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 126,000 3
ریاضی جامع یک(65% کنکور) رشته تجربی (نظام قدیم) 686,000 11
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام قدیم) 133,000 2
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 70,000 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,169,000 22
زیست شناسی
زیست گیاهی (نظام قدیم) 273,000 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست سال سوم (نظام قدیم) 301,000 4
زیست سال دوم (نبض زیست) 266,000 4
زیست جانوری، انسانی (نظام قدیم) 413,000 6
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 161,000 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 182,000 3
کتاب الگو تا رتبه زیست سال دوم 50,000
کتاب الگو تا رتبه زیست سال سوم 50,000
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 343,000 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام قدیم) +کتاب کار 1,596,000 23
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
شیمی مفاهیم سال دوم 168,000 3
مفاهیم شیمی سال سوم و چهارم 343,000 4
شیمی تکمیلی (رشته تجربی) (نظام قدیم) 406,000 5
مسایل شیمی سوم و چهارم کنکور (نظام قدیم) 322,000 9
پکیج شیمی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 1,253,000 19
فیزیک
فیزیک سال اول و دوم 238,000 5
فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن) 63,000 2
فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا) 189,000 2
فیزیک پیش دانشگاهی 2 266,000 3
فیزیک پیش یک (دینامیک) (نظام قدیم) 133,000 2
فیزیک پیش یک (سینماتیک) (نظام قدیم) 98,000 3
فیزیک پیش یک (نوسان و موج) (نظام قدیم) 84,000 2
پکیج فیزیک جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 1,071,000 19
دین و زندگی
دین و زندگی جمع بندی (آیات و روایات) + کتاب مصور 196,000 3
دین و زندگی سال چهارم (نظام قدیم) 77,000 2
دین و زندگی سال سوم (نظام قدیم) 105,000 2
دین و زندگی سال دوم (نظام قدیم) 98,000 4
کتاب مصور دین و زندگی (نظام قدیم) 45,000
پکیج دین و زندگی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 476,000 11
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 119,000 2
کتاب تیک آخر (نظام قدیم) 20,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (گرامر،لغات و درک مطلب) (نظام قدیم) + کتاب کار 462,000 6
عربی
عربی جامع (نظام قدیم) 469,000 4
مشاوره
تمرکز لیزری و نیترو مطالعه پوریا مظفریان 322,000 2
ادبیات
املاء، لغت و واژگان (نظام قدیم) 105,000 4
آرایه های ادبی (نظام قدیم) 98,000 2
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 126,000 4
تاریخ ادبیات (نظام قدیم) 91,000 2
زبان فارسی (نظام قدیم) 112,000 3
پکیج ادبیات فارسی جامع نظام قدیم + کتاب کار 532,000 15
نظام جدید
سال دهم
دین و زندگی دهم 168,000 3
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
زیست شناسی دهم 238,000 12
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 50,000
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 63,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 238,000 4
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 336,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 413,000 5
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 42,000 1
پکیج کامل پایه دهم (رشته تجربی) 1,771,000 34
سال یازدهم
دین و زندگی یازدهم 182,000 3
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
زیست شناسی یازدهم 301,000 11
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 45,000
فیزیک یازدهم 336,000 5
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 336,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 413,000 5
مسایل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 217,000 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 175,000 6
پکیج کامل پایه یازدهم (رشته تجربی) 1,879,500
مکمل دینی یازدهم و دوازدهم 25,000 1
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 154,000 3
ریاضی جامع یک (65% کنکور) رشته تجربی (نظام جدید) 672,000 8
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 70,000 2
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 322,000 5
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام جدید) + کتاب کار 1,099,000 20
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید) 98,000 2
هندسه (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار 105,000 2
فلش کتاب ریاضی دهم 175,000
ادبیات
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 126,000 4
آرایه های ادبی(نظام جدید) 105,000 2
تاریخ ادبیات (نظام جدید) 84,000 2
زبان فارسی (نظام جدید) 119,000 3
پکیج ادبیات جامع (نظام جدید) + کتاب کار 546,000 12
ادبیات کنکور (واژگان، لغات و املا) (نظام جدید) 112,000 3
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 294,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 301,000 11
زیست شناسی دهم 238,000 12
زیست گیاهی نظام جدید 287,000 3
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 50,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,813,000 35
کتاب زیست در دایره 6040 (نظام جدید) 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 371,000 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 50,000
کتاب الگو تا رتبه ژنتیک (نظام جدید) 40,000
زیست در دایره (نظام جدید) 322,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 259,000 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 84,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 77,000 1
فیزیک دینامیک دوازدهم 119,000
فیزیک یازدهم 336,000 5
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 63,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 238,000 4
فیزیک دوازدهم 539,000 8
پکیج فیزیک جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,176,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 42,000 1
سال دوازدهم
دین و زندگی دوازدهم 175,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 259,000 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 84,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 77,000 1
فیزیک دینامیک دوازدهم 119,000
مسایل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 189,000 3
فیزیک دوازدهم 539,000 8
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 329,000 4
زیست دوازدهم + کتاب کار 371,000 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 50,000
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 84,000
مکمل دینی یازدهم و دوازدهم 25,000 1
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
مسایل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 189,000 3
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 336,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 413,000 5
پکیج شیمی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,281,000 18
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 329,000 4
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 84,000
ریاضی رشته ریاضی
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام جدید) 168,000 2
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 70,000 2
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 322,000 5
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام جدید) 203,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 1,505,000 20
هندسه (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار 105,000 2
فلش کتاب ریاضی دهم 175,000
ریاضی جامع یک (50% کنکور) رشته ریاضی (نظام جدید) 959,000 10
مشاوره
تمرکز لیزری و نیترو مطالعه پوریا مظفریان 322,000 2
دین و زندگی
دین و زندگی دهم 168,000 3
دین و زندگی یازدهم 182,000 3
دین و زندگی دوازدهم 175,000 2
پکیج دین و زندگی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 525,000 8
مکمل دینی یازدهم و دوازدهم 25,000 1
عربی
عربی جامع کنکور (نظام جدید) 483,000 4
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 119,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 518,000 8
تیر آخر زبان (جمع بندی زبان نظام جدید) 140,000
گرامر و لغات زبان انگلیسی (سال دهم، یازدهم و دوازدهم) 259,000 5
دروس تشریحی سال دهم
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 322,000 5
فیزیک جامع دهم (تشریحی) 189,000 5
مفاهیم جامع شیمی سال دهم (تشریحی) + (کتاب کار) 196,000 7
فلش کتاب ریاضی دهم 175,000
دروس تشریحی سال یازدهم
مسایل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 217,000 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 175,000 6
6040
نظام قدیم 6040
زیست گیاهی (نظام قدیم) 273,000 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست جانوری، انسانی (نظام قدیم) 413,000 6
نظام جدید 6040
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
کتاب زیست در دایره 6040 (نظام جدید) 45,000
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید) 98,000 2
آزمون ها
آزمون نظام قدیم
10 آزمون مبحثی نظام قدیم + دفترچه سوالات 980,000 20
دفترچه 10 آزمون مبحثی (نظام قدیم) 400,000
آزمون نظام جدید
دفترچه 10 آزمون مبحثی (نظام جدید) 400,000
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 294,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 301,000 11
زیست شناسی دهم 238,000 12
زیست سال سوم (نظام قدیم) 301,000 4
زیست گیاهی نظام جدید 287,000 3
زیست سال دوم (نبض زیست) 266,000 4
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 161,000 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 182,000 3
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 50,000
کتاب الگو تا رتبه زیست سال دوم 50,000
کتاب الگو تا رتبه زیست سال سوم 50,000
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 343,000 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,813,000 35
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 371,000 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 50,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 259,000 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 84,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 77,000 1
فیزیک جامع دهم (تشریحی) 189,000 5
فیزیک دینامیک دوازدهم 119,000
فیزیک یازدهم 336,000 5
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 63,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 238,000 4
فیزیک دوازدهم 539,000 8
پکیج فیزیک جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,176,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 42,000 1