لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر به صورت کامل و تفکیک شده شامل نام محصول، تعداد دی وی دی و قیمت به روز و دقیق پکیج های حرف آخر می باشد. جهت دریافت آخرین و به روزترین قیمت محصولات حرف آخر و اطلاع از تخفیف های محصولات با دپارتمان مشاوره موسسه تماس بگیرید :


02164035, 09913775670

نام محصول قیمت محصول (تومان) تعداد دی وی دی
نظام قدیم
ریاضی رشته ریاضی
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 180,000 3
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
ریاضی پایه و دیفرانسیل (50% کنکور) رشته ریاضی (نظام قدیم) 1,130,000 14
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام قدیم) 230,000 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام قدیم) 250,000 4
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,701,000 26
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 220,000 3
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 180,000 3
ریاضی جامع یک(65% کنکور) رشته تجربی (نظام قدیم) 980,000 11
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام قدیم) 190,000 2
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,503,000 22
زیست شناسی
زیست گیاهی (نظام قدیم) 390,000 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست سال سوم (نظام قدیم) 430,000 4
زیست سال دوم (نبض زیست) 380,000 4
زیست جانوری، انسانی (نظام قدیم) 590,000 6
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 230,000 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 260,000 3
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 490,000 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام قدیم) +کتاب کار 2,052,000 23
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
شیمی مفاهیم سال دوم 240,000 3
مفاهیم شیمی سال سوم و چهارم 490,000 4
شیمی تکمیلی (رشته تجربی) (نظام قدیم) 980,000 5
مسایل شیمی سوم و چهارم کنکور (نظام قدیم) 460,000 9
پکیج شیمی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 1,611,000 19
فیزیک
فیزیک سال اول و دوم 340,000 5
فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن) 90,000 2
فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا) 270,000 2
فیزیک پیش دانشگاهی 2 380,000 3
فیزیک پیش یک (دینامیک) (نظام قدیم) 190,000 2
فیزیک پیش یک (سینماتیک) (نظام قدیم) 140,000 3
فیزیک پیش یک (نوسان و موج) (نظام قدیم) 120,000 2
پکیج فیزیک جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 1,377,000 19
دین و زندگی
دین و زندگی جمع بندی (آیات و روایات) + کتاب مصور 280,000 3
دین و زندگی سال چهارم (نظام قدیم) 110,000 2
دین و زندگی سال سوم (نظام قدیم) 150,000 2
دین و زندگی سال دوم (نظام قدیم) 140,000 4
کتاب مصور دین و زندگی (نظام قدیم) 45,000
پکیج دین و زندگی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 680,000 11
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 170,000 2
کتاب تیک آخر (نظام قدیم) 20,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (گرامر،لغات و درک مطلب) (نظام قدیم) + کتاب کار 660,000 6
عربی
عربی جامع (نظام قدیم) 670,000 4
مشاوره
ادبیات
املاء، لغت و واژگان (نظام قدیم) 150,000 4
آرایه های ادبی (نظام قدیم) 140,000 2
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 180,000 4
تاریخ ادبیات (نظام قدیم) 130,000 2
زبان فارسی (نظام قدیم) 160,000 3
پکیج ادبیات فارسی جامع نظام قدیم + کتاب کار 760,000 15
نظام جدید
سال دهم
دین و زندگی دهم 240,000 3
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
زیست شناسی دهم 340,000 12
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 50,000
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 90,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 340,000 4
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 480,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 590,000 5
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 60,000 1
سال یازدهم
دین و زندگی یازدهم 260,000 3
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
زیست شناسی یازدهم 430,000 11
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 45,000
فیزیک یازدهم 480,000 5
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 480,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 590,000 5
مسایل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 310,000 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 250,000 6
مکمل دینی یازدهم و دوازدهم 25,000 1
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 220,000 3
ریاضی جامع یک (65% کنکور) رشته تجربی (نظام جدید) 960,000 8
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 460,000 5
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام جدید) + کتاب کار 1,413,000 20
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید) 140,000 2
هندسه (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار 150,000 2
فلش کتاب ریاضی دهم 250,000
ادبیات
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 180,000 4
آرایه های ادبی(نظام جدید) 150,000 2
تاریخ ادبیات (نظام جدید) 120,000 2
زبان فارسی (نظام جدید) 170,000 3
پکیج ادبیات جامع (نظام جدید) + کتاب کار 780,000 12
ادبیات کنکور (واژگان، لغات و املا) (نظام جدید) 160,000 3
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 420,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 430,000 11
زیست شناسی دهم 340,000 12
زیست گیاهی نظام جدید 410,000 3
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 50,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 2,331,000 35
کتاب زیست در دایره 6040 (نظام جدید) 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 530,000 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 50,000
کتاب الگو تا رتبه ژنتیک (نظام جدید) 40,000
زیست در دایره (نظام جدید) 460,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 370,000 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 120,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 110,000 1
فیزیک دینامیک دوازدهم 170,000
فیزیک یازدهم 480,000 5
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 90,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 340,000 4
فیزیک دوازدهم 770,000 8
پکیج فیزیک جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,512,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 60,000 1
سال دوازدهم
دین و زندگی دوازدهم 250,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 370,000 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 120,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 110,000 1
فیزیک دینامیک دوازدهم 170,000
مسایل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 270,000 3
فیزیک دوازدهم 770,000 8
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 470,000 4
زیست دوازدهم + کتاب کار 530,000 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 50,000
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 120,000
مکمل دینی یازدهم و دوازدهم 25,000 1
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
مسایل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 270,000 3
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 480,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 590,000 5
پکیج شیمی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,647,000 18
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 470,000 4
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 120,000
ریاضی رشته ریاضی
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام جدید) 240,000 2
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 460,000 5
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام جدید) 290,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 1,935,000 20
هندسه (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار 150,000 2
فلش کتاب ریاضی دهم 250,000
ریاضی جامع یک (50% کنکور) رشته ریاضی (نظام جدید) 1,370,000 10
مشاوره
دین و زندگی
دین و زندگی دهم 240,000 3
دین و زندگی یازدهم 260,000 3
دین و زندگی دوازدهم 250,000 2
پکیج دین و زندگی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 750,000 8
مکمل دینی یازدهم و دوازدهم 25,000 1
عربی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 170,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 740,000 8
تیر آخر زبان (جمع بندی زبان نظام جدید) 200,000
گرامر و لغات زبان انگلیسی (سال دهم، یازدهم و دوازدهم) 370,000 5
دروس تشریحی سال دهم
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 460,000 5
فیزیک جامع دهم (تشریحی) 270,000 5
مفاهیم جامع شیمی سال دهم (تشریحی) + (کتاب کار) 280,000 7
فلش کتاب ریاضی دهم 250,000
دروس تشریحی سال یازدهم
مسایل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 310,000 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 250,000 6
6040
نظام قدیم 6040
ریاضی 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) 768,000 15
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) 736,000 12
پکیج زیست شناسی 6040 (نظام قدیم) 1,096,000 9
20 آزمون جامع (نظام قدیم) 1,520,000 20
ادبیات 6040 (نظام قدیم) 608,000
عربی 6040 (نظام قدیم) 536,000
دین و زندگی 6040 (نظام قدیم) 544,000
زبان انگلیسی 6040 (نظام قدیم) 528,000
شیمی 6040 (نظام قدیم) 784,000
نظام جدید 6040
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید) 928,000 8
شیمی 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید) 1,032,000 6
20 آزمون جامع اختصاصی و عمومی رشته تجربی (نظام جدید) 1,840,000 40
زیست شناسی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب کار 1,344,000 12
پکیج ریاضی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب کار 968,000 11
پکیج کامل 6040 (عمومی + اختصاصی + 20 آزمون) (نظام جدید) + کتاب کار 5,880,000 69
ادبیات 6040 (نظام جدید) 488,000
عربی 6040 (نظام جدید) 392,000
دین و زندگی 6040 (نظام جدید) 472,000
زبان انگلیسی 6040 (نظام جدید) 376,000
آزمون ها
آزمون نظام قدیم
10 آزمون مبحثی نظام قدیم + دفترچه سوالات 1,400,000 20
دفترچه 10 آزمون مبحثی (نظام قدیم) 400,000
20 آزمون جامع (نظام قدیم) 1,520,000 20
آزمون نظام جدید
20 آزمون جامع اختصاصی و عمومی رشته تجربی (نظام جدید) 1,840,000 40
دفترچه 10 آزمون مبحثی (نظام جدید) 400,000
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 420,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 430,000 11
زیست شناسی دهم 340,000 12
زیست سال سوم (نظام قدیم) 430,000 4
زیست گیاهی نظام جدید 410,000 3
زیست سال دوم (نبض زیست) 380,000 4
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 230,000 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 260,000 3
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 50,000
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 490,000 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 2,331,000 35
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 530,000 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 50,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 370,000 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 120,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 110,000 1
فیزیک جامع دهم (تشریحی) 270,000 5
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) 736,000 12
فیزیک دینامیک دوازدهم 170,000
فیزیک یازدهم 480,000 5
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 90,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 340,000 4
فیزیک دوازدهم 770,000 8
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید) 928,000 8
پکیج فیزیک جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,512,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 60,000 1