لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر به صورت کامل و تفکیک شده شامل نام محصول، تعداد دی وی دی و قیمت به روز و دقیق پکیج های حرف آخر می باشد. جهت دریافت آخرین و به روزترین قیمت محصولات حرف آخر و اطلاع از تخفیف های محصولات با دپارتمان مشاوره موسسه تماس بگیرید :


02164035, 09913775670

نام محصول قیمت محصول (تومان) تعداد دی وی دی
نظام قدیم
ریاضی رشته ریاضی
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 180,000 3
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
ریاضی پایه و دیفرانسیل (50% کنکور) رشته ریاضی (نظام قدیم) 1,130,000 14
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام قدیم) 230,000 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام قدیم) 250,000 4
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,701,000 26
ریاضی رشته تجربی
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 180,000 3
ریاضی جامع یک(65 درصد کنکور) رشته تجربی (نظام قدیم) 980,000 11
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام قدیم) 190,000 2
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,503,000 22
زیست شناسی
زیست گیاهی (نظام قدیم) 390,000 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست سال سوم (نظام قدیم) 430,000 4
زیست سال دوم (نبض زیست) 380,000 4
زیست جانوری، انسانی (نظام قدیم) 980,000 6
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 230,000 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 260,000 3
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 490,000 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام قدیم) +کتاب کار 2,052,000 23
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
شیمی مفاهیم سال دوم 240,000 3
مفاهیم شیمی سال سوم و چهارم 490,000 4
شیمی تکمیلی (رشته تجربی) (نظام قدیم) 980,000 5
مسایل شیمی سوم و چهارم کنکور (نظام قدیم) 460,000 9
پکیج شیمی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 1,611,000 19
فیزیک
فیزیک سال اول و دوم 340,000 5
فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن) 90,000 2
فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا) 270,000 2
فیزیک پیش دانشگاهی 2 380,000 3
فیزیک پیش یک (دینامیک) (نظام قدیم) 190,000 2
فیزیک پیش یک (سینماتیک) (نظام قدیم) 140,000 3
فیزیک پیش یک (نوسان و موج) (نظام قدیم) 120,000 2
پکیج فیزیک جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 1,377,000 19
دین و زندگی
دین و زندگی سال چهارم (نظام قدیم) 110,000 2
دین و زندگی سال سوم (نظام قدیم) 150,000 2
دین و زندگی سال دوم (نظام قدیم) 140,000 4
کتاب مصور دین و زندگی (نظام قدیم) 45,000
پکیج دین و زندگی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 400,000 11
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 170,000 2
کتاب تیک آخر (نظام قدیم) 20,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (گرامر،لغات و درک مطلب) (نظام قدیم) + کتاب کار 660,000 6
عربی
عربی جامع (نظام قدیم) 670,000 4
مشاوره
ادبیات
املاء، لغت و واژگان (نظام قدیم) 150,000 4
آرایه های ادبی (نظام قدیم) 140,000 2
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 180,000 4
تاریخ ادبیات (نظام قدیم) 130,000 2
زبان فارسی (نظام قدیم) 160,000 3
پکیج ادبیات فارسی جامع نظام قدیم + کتاب کار 760,000 15
نظام جدید
سال دهم
دین و زندگی دهم 240,000 3
کتاب تیک آخر کنکور (جامع) 35,000
زیست شناسی دهم 340,000 12
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 90,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 340,000 3
مسایل شیمی کنکور سال دهم، یازدهم و دوازدهم + (کتاب کار) 750,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 590,000 5
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 60,000 1
سال یازدهم
دین و زندگی یازدهم 260,000 3
کتاب تیک آخر کنکور (جامع) 35,000
زیست شناسی یازدهم 430,000 11
فیزیک یازدهم 480,000 3
مسایل شیمی کنکور سال دهم، یازدهم و دوازدهم + (کتاب کار) 750,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 590,000 5
ریاضی رشته تجربی
ریاضی جامع (2) رشته تجربی (نظام جدید) 370,000 2
ریاضی جامع (1) رشته تجربی (نظام جدید) 590,000 6
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام جدید) + کتاب کار 1,413,000 20
ریاضی جامع (3) رشته تجربی (نظام جدید) 510,000 4
ادبیات
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 180,000 4
آرایه های ادبی(نظام جدید) 150,000 2
تاریخ ادبیات (نظام جدید) 120,000 2
زبان فارسی (نظام جدید) 170,000 3
پکیج ادبیات جامع (نظام جدید) + کتاب کار 780,000 12
واژگان، لغات و املا + تاریخ ادبیات + (کتاب کار) 280,000 3
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 420,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 430,000 11
زیست شناسی دهم 340,000 12
زیست گیاهی نظام جدید 410,000 3
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 2,331,000 35
کتاب زیست در دایره 6040 (نظام جدید) 45,000
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 530,000 5
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 60,000
کتاب الگو تا رتبه ژنتیک (نظام جدید) 40,000
زیست در دایره (نظام جدید) 460,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 370,000 2
فیزیک سینماتیک دوازدهم 120,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 110,000 2
فیزیک دینامیک دوازدهم 170,000
فیزیک یازدهم 480,000 3
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 90,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 340,000 3
فیزیک دوازدهم 770,000 8
پکیج فیزیک جامع (تجربی)(نظام جدید) + کتاب کار 1,512,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 60,000 1
مکمل فیزیک دوازدهم (رشته ریاضی) 190,000 2
پکیج فیزیک جامع (ریاضی)(نظام جدید) + کتاب کار 1,930,000 22
سال دوازدهم
دین و زندگی دوازدهم 250,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (جامع) 35,000
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 370,000 2
فیزیک سینماتیک دوازدهم 120,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 110,000 2
فیزیک دینامیک دوازدهم 170,000
فیزیک دوازدهم 770,000 8
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 470,000 4
زیست دوازدهم + کتاب کار 530,000 5
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 60,000
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 120,000
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
مسایل شیمی کنکور سال دهم، یازدهم و دوازدهم + (کتاب کار) 750,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 590,000 5
پکیج شیمی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,629,000 18
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 470,000 4
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم 120,000
ریاضی رشته ریاضی
ریاضی جامع (2) رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 510,000 3
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
ریاضی جامع (3) رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 780,000 5
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 1,962,000 20
ریاضی جامع (1) رشته ریاضی (نظام جدید) 790,000 7
مشاوره
دین و زندگی
دین و زندگی دهم 240,000 3
دین و زندگی یازدهم 260,000 3
دین و زندگی دوازدهم 250,000 2
پکیج دین و زندگی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 750,000 8
عربی
عربی جامع کنکور (نظام جدید) 690,000 4
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 170,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (جامع) 35,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 740,000 8
تیر آخر زبان (جمع بندی زبان نظام جدید) 200,000
گرامر و لغات زبان انگلیسی (سال دهم، یازدهم و دوازدهم) 370,000 5
کتاب بانک سوالات جامع زبان انگلیسی کنکور 90,000
دروس تشریحی سال دهم
دروس تشریحی سال یازدهم
6040
نظام قدیم 6040
ریاضی 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) 768,000 15
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) 736,000 12
پکیج زیست شناسی 6040 (نظام قدیم) 1,096,000 9
ادبیات 6040 (نظام قدیم) 608,000
عربی 6040 (نظام قدیم) 536,000
دین و زندگی 6040 (نظام قدیم) 544,000
زبان انگلیسی 6040 (نظام قدیم) 528,000
شیمی 6040 (نظام قدیم) 784,000
نظام جدید 6040
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید) 928,000 8
شیمی 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید) 1,032,000 6
زیست شناسی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب کار 1,344,000 12
پکیج ریاضی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب کار 968,000 11
پکیج کامل 6040 (عمومی + اختصاصی + 10 آزمون) (نظام جدید) + کتاب کار 5,350,000 69
ادبیات 6040 (نظام جدید) 488,000
عربی 6040 (نظام جدید) 392,000
دین و زندگی 6040 (نظام جدید) 472,000
زبان انگلیسی 6040 (نظام جدید) 376,000
آزمون ها
آزمون نظام قدیم
10 آزمون مبحثی نظام قدیم + دفترچه سوالات 1,400,000 20
دفترچه 10 آزمون مبحثی (نظام قدیم) 400,000
10 آزمون جامع سوالات احتمالی کنکور (نظام قدیم) 1,040,000
آزمون نظام جدید
10 آزمون مبحثی (نظام جدید) 1,100,000 10
دفترچه 10 آزمون مبحثی (نظام جدید) 400,000
10 آزمون جامع (سوالات احتمالی کنکور نظام جدید) (عمومی و اختصاصی) 1,120,000
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 420,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 20,000 2
زیست شناسی یازدهم 430,000 11
زیست شناسی دهم 340,000 12
زیست سال سوم (نظام قدیم) 430,000 4
زیست گیاهی نظام جدید 410,000 3
زیست سال دوم (نبض زیست) 380,000 4
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 230,000 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 260,000 3
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 490,000 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 2,331,000 35
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
زیست دوازدهم + کتاب کار 530,000 5
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم 60,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 370,000 2
فیزیک سینماتیک دوازدهم 120,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 110,000 2
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) 736,000 12
فیزیک دینامیک دوازدهم 170,000
فیزیک یازدهم 480,000 3
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 90,000 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 340,000 3
فیزیک دوازدهم 770,000 8
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید) 928,000 8
پکیج فیزیک جامع (تجربی)(نظام جدید) + کتاب کار 1,512,000 19
فیزیک ترمودینامیک دهم (رشته ریاضی) (نظام جدید) 60,000 1
پکیج فیزیک جامع (ریاضی)(نظام جدید) + کتاب کار 1,930,000 22