لیست قیمت محصولات

لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر به صورت کامل و تفکیک شده شامل نام محصول، تعداد دی وی دی و قیمت به روز و دقیق پکیج های حرف آخر می باشد. جهت دریافت آخرین و به روزترین قیمت محصولات حرف آخر و اطلاع از تخفیف های محصولات با دپارتمان مشاوره موسسه تماس بگیرید :


02164035

نام محصول قیمت محصول (تومان) تعداد دی وی دی
نظام قدیم
ریاضی رشته ریاضی
هندسه 1 (نظام قدیم) 180,000 4
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
ریاضیات پایه و دیفرانسیل رشته ریاضی (نظام قدیم) 610,000 14
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام قدیم) 190,000 2
کتاب کار ریاضیات پایه و دیفرانسیل رشته ریاضی (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار آنالیز ترکیبی و احتمال (نظام قدیم و جدید) 30,000
کتاب کار هندسه 1 (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار کنکور مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 30,000
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام قدیم) 195,000 4
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,275,000 26
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 170,000 3
هندسه 1 (نظام قدیم) 180,000 4
ریاضیات جامع1 رشته تجربی (نظام قدیم) 780,000 11
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام قدیم) 150,000 2
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
کتاب ریاضیات پایه 30,000
کتاب کار ریاضیات جامع1 رشته تجربی (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار آنالیز ترکیبی و احتمال (نظام قدیم و جدید) 30,000
کتاب کار هندسه 1 (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار کنکور مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 30,000
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام قدیم) + کتاب کار 1,380,000 22
زیست شناسی
زیست شناسی گیاهی 6040 (نظام قدیم) 320,000 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
زیست سال سوم 340,000 4
زیست سال دوم (نبض زیست) 290,000 4
زیست جانوری، انسانی 540,000 6
زیست کنکور "مبانی،انسانی،جانوری" 6040 (نظام قدیم) 590,000 6
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 160,000 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 190,000 3
کتاب کار زیست کنکور سال چهارم 30,000
کتاب کار زیست کنکور سال دوم(نبض زیست) 30,000
کتاب کار زیست کنکور سال سوم 30,000
کتاب الگو تا رتبه زیست سال دوم 40,000
کتاب الگو تا رتبه زیست سال سوم 40,000
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 350,000 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام قدیم) +کتاب الگو+کتاب پارادوکس+کتاب کار 1,300,000 17
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
شیمی مفاهیم سال دوم 190,000 3
مفاهیم شیمی سال سوم و چهارم 370,000 4
شیمی مسائل کنکور (نظام قدیم) 380,000 9
کتاب کار شیمی جامع کنکور 30,000
پکیج شیمی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 960,000 19
فیزیک
فیزیک سال اول و دوم 270,000 5
فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن) 70,000 2
فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا) 190,000 2
فیزیک پیش دانشگاهی 2 260,000 3
فیزیک پیش یک "دینامیک" (نظام قدیم) 160,000 2
فیزیک پیش یک "سینماتیک" (نظام قدیم) 130,000 3
کتاب کار فیزیک جامع کنکور 30,000
فیزیک پیش یک "نوسان و موج" (نظام قدیم) 90,000 2
پکیج فیزیک جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 1,170,000 19
دین و زندگی
دین و زندگی ترکیبی(آیات و روایات) + کتاب مصور 220,000 3
دین و زندگی سال چهارم 70,000 2
دین و زندگی سال سوم 120,000 2
دین و زندگی سال دوم 95,000 4
کتاب کار دین و زندگی سال چهارم 30,000
کتاب کار دین و زندگی سال سوم 30,000
کتاب کار دین و زندگی سال دوم 30,000
کتاب مصور دین و زندگی 45,000
پکیج دین و زندگی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 505,000 11
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی"درک مطلب" (نظام قدیم و جدید) 140,000 2
زبان انگلیسی "لغات و گرامر" (نظام قدیم) 375,000 4
کتاب تیک آخر (نظام قدیم) 20,000
کتاب زبان انگلیسی جامع (نظام قدیم) 40,000
کتاب کار زبان جامع کنکور (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار زبان انگلیسی"درک مطلب" (نظام قدیم و جدید) 30,000
پکیج زبان انگلیسی جامع "گرامر،لغات و درک مطلب" (نظام قدیم) + کتاب کار 515,000 6
عربی
زبان عربی جامع کنکور (نظام قدیم) 485,000 4
کتاب کار عربی جامع کنکور (نظام قدیم) 30,000
آزمون
20 آزمون جامع نظام قدیم 1,600,000 20
تست 150
مشاوره
مشاوره 4 ماهه (نظام قدیم) + کتاب 0
ادبیات
کتاب ادبیات جامع کنکور (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار قرابت معنایی(نظام قدیم و جدید) 30,000
کتاب کار تاریخ ادبیات (نظام قدیم) 30,000
واژگان، املا (نظام قدیم) 100,000 4
آرایه های ادبی (نظام قدیم) 90,000 2
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 150,000 4
تاریخ ادبیات (نظام قدیم) 95,000 2
زبان فارسی (نظام قدیم) 120,000 3
پکیج ادبیات فارسی جامع نظام قدیم + کتاب کار 555,000 15
نظام جدید
سال دهم
دینی کنکور سال دهم 190,000 3
کتاب کار دینی کنکور پایه ی دهم 30,000
زبان انگلیسی سال دهم و یازدهم (گرامر و لغات) 210,000 4
کتاب کار زبان انگلیسی کنکور دهم و یازدهم 30,000
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 368,000 5
زیست شناسی کنکور سال دهم 290,000 12
کتاب کار زیست کنکور پایه دهم 35,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 40,000
فیزیک جامع سال دهم (تشریحی) 270,000 5
فیزیک کنکور (ویژگی ماده) سال دهم 90,000 2
کتاب کار فیزیک پایه دهم 30,000
کتاب کار فیزیک کنکور سال دهم (اندازه گیری،کار و انرژی،دما و گرما) 30,000
فیزیک کنکور (بجز ویژگی ماده) سال دهم 270,000 4
مفاهیم شیمی سال دهم(فصل اول) + (کتاب کار) 100,000 4
مسائل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 370,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 490,000 5
کتاب کار مفاهیم شیمی سال دهم 30,000
کتاب کار مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم 30,000
کتاب کار مسائل شیمی سال دهم و یازدهم 30,000
کتاب کار مفاهیم شیمی سال دهم (فصل اول) 30,000
زبان انگلیسی سال دهم "درس 1و2" (تشریحی) 100,000 2
مفاهیم جامع شیمی سال دهم (تشریحی) + (کتاب کار) 280,000 7
سال یازدهم
دینی کنکور سال یازدهم 210,000 3
زبان انگلیسی سال دهم و یازدهم (گرامر و لغات) 210,000 4
کتاب کار زبان انگلیسی کنکور دهم و یازدهم 30,000
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
زیست شناسی کنکور سال یازدهم 390,000 11
کتاب کار زیست کنکور پایه یازدهم 30,000
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 40,000
فیزیک کنکور سال یازدهم 350,000 5
کتاب کار فیزیک کنکور پایه یازدهم 30,000
مسائل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 370,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 490,000 5
کتاب کار مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم 30,000
کتاب کار مسائل شیمی سال دهم و یازدهم 30,000
مسائل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 310,000 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 250,000 6
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 170,000 3
هندسه (نظام جدید) 120,000 2
ریاضی جامع 1 رشته تجربی (نظام جدید) 750,000 10
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
کتاب کار ریاضی جامع 1 رشته تجربی (نظام جدید) 30,000
کتاب کار آنالیز ترکیبی و احتمال (نظام قدیم و جدید) 30,000
کتاب کار هندسه نظام جدید 30,000
کتاب کار مقاطع مخروطی (نظام جدید) 30,000
کتاب کار کنکور مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 30,000
کتاب کار ریاضی (1) پایه دهم 30,000
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام جدید) + کتاب کار 1,260,000 19
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید) 120,000 2
هندسه پایه "رشته تجربی و ریاضی" (نظام جدید) + کتاب کار 120,000 2
ادبیات
کتاب کار قرابت معنایی(نظام قدیم و جدید) 30,000
کتاب کار آرایه های ادبی (نظام جدید) 30,000
کتاب کار دستور زبان فارسی (نظام جدید) 30,000
کتاب کار تاریخ ادبیات (نظام جدید) 20,000
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 150,000 4
آرایه های ادبی(نظام جدید) 110,000 2
تاریخ ادبیات (نظام جدید) 120,000 2
زبان فارسی (نظام جدید) 140,000 3
پکیج ادبیات جامع (نظام جدید) + کتاب کار 650,000 12
ادبیات کنکور "واژگان، لغات و املا" (نظام جدید) 130,000 3
کتاب کار ادبیات کنکور "واژگان، لغات و املا" (نظام جدید) 30,000
زیست شناسی
ژنتیک نظام جدید 360,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
زیست شناسی کنکور سال یازدهم 390,000 11
زیست شناسی کنکور سال دهم 290,000 12
زیست گیاهی نظام جدید 340,000 3
زیست کنکور(فصل 1و2) سال دوازدهم 180,000 3
کتاب کار زیست کنکور پایه دهم 35,000
کتاب کار زیست کنکور پایه یازدهم 30,000
کتاب کار زیست کنکور پایه دوازدهم (فصل 1و2) 30,000
کتاب کار زیست گیاهی نظام جدید 35,000
کتاب کار ژنتیک نظام جدید 30,000
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 40,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 40,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم (فصل 1و2) 40,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,860,000 35
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
ادامه زیست کنکور سال دوازدهم + کتاب کار 300,000 3
زیست کنکور سال دوازدهم + کتاب کار 480,000 6
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای سال دوازدهم 230,000 3
فیزیک سینماتیک سال دوازدهم 120,000 2
فیزیک نوسان سال دوازدهم 90,000 1
فیزیک دینامیک سال دوازدهم 140,000
فیزیک کنکور سال یازدهم 350,000 5
فیزیک کنکور (ویژگی ماده) سال دهم 90,000 2
کتاب کار فیزیک کنکور پایه یازدهم 30,000
کتاب کار فیزیک کنکور سال دهم (اندازه گیری،کار و انرژی،دما و گرما) 30,000
کتاب کار فیزیک سال دوازدهم (موج، اتمی و هسته ای) 30,000
فیزیک کنکور (بجز ویژگی ماده) سال دهم 270,000 4
کتاب کار فیزیک سال دوازدهم (دینامیک) 30,000
کتاب کار فیزیک سال دوازدهم (سینماتیک) 30,000
کتاب کار فیزیک سال دوازدهم (نوسان) 30,000
کتاب کار فیزیک سال دهم (ویژگی های ماده) 30,000
پکیج فیزیک جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,290,000 19
سال دوازدهم
دینی کنکور سال دوازدهم 180,000 2
زبان انگلیسی سال دوازدهم (گرامر و لغات) 120,000 2
کتاب کار زبان انگلیسی کنکور دوازدهم (گرامر و لغات) 30,000
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
زیست کنکور(فصل 1و2) سال دوازدهم 180,000 3
کتاب کار زیست کنکور پایه دوازدهم (فصل 1و2) 30,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم (فصل 1و2) 40,000
فیزیک موج، اتمی، هسته ای سال دوازدهم 230,000 3
فیزیک سینماتیک سال دوازدهم 120,000 2
فیزیک نوسان سال دوازدهم 90,000 1
فیزیک دینامیک سال دوازدهم 140,000
کتاب کار فیزیک سال دوازدهم (موج، اتمی و هسته ای) 30,000
کتاب کار فیزیک سال دوازدهم (دینامیک) 30,000
کتاب کار فیزیک سال دوازدهم (سینماتیک) 30,000
کتاب کار فیزیک سال دوازدهم (نوسان) 30,000
کتاب کار فیزیک سال دهم (ویژگی های ماده) 30,000
مسائل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 240,000 3
مفاهیم شیمی سال دوازدهم (فصل 1و2 ) 160,000 2
کتاب کار مسائل شیمی کنکور سال دوازدهم 30,000
کتاب کار مفاهیم شیمی کنکور سال دوازدهم (فصل1و2) 30,000
مفاهیم شیمی سال دوازدهم "فصل 3و4" + (کتاب کار) 160,000 2
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 320,000 4
ادامه زیست کنکور سال دوازدهم + کتاب کار 300,000 3
زیست کنکور سال دوازدهم + کتاب کار 480,000 6
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
مسائل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 240,000 3
مفاهیم شیمی سال دوازدهم (فصل 1و2 ) 160,000 2
مفاهیم شیمی سال دهم(فصل اول) + (کتاب کار) 100,000 4
مسائل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 370,000 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 490,000 5
کتاب کار مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم 30,000
کتاب کار مسائل شیمی کنکور سال دوازدهم 30,000
کتاب کار مفاهیم شیمی کنکور سال دوازدهم (فصل1و2) 30,000
پکیج شیمی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,420,000 18
مفاهیم شیمی سال دوازدهم "فصل 3و4" + (کتاب کار) 160,000 2
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 320,000 4
ریاضی رشته ریاضی
هندسه (نظام جدید) 120,000 2
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام جدید) 180,000 2
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 100,000 2
ریاضی جامع 1 رشته ریاضی (نظام جدید) 980,000 10
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام جدید) 220,000 4
کتاب کار آنالیز ترکیبی و احتمال (نظام قدیم و جدید) 30,000
کتاب کار هندسه نظام جدید 30,000
کتاب کار کنکور مثلثات، ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید) 30,000
کتاب کار ریاضی جامع (1) نظام جدید 30,000
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 1,600,000 20
هندسه پایه "رشته تجربی و ریاضی" (نظام جدید) + کتاب کار 120,000 2
مشاوره
مشاوره 1000 ساعته (نظام جدید) + کتاب 0 2
دین و زندگی
دینی کنکور سال دهم 190,000 3
دینی کنکور سال یازدهم 210,000 3
دینی کنکور سال دوازدهم 180,000 2
کتاب کار دینی کنکور پایه ی دهم 30,000
کتاب کار دینی کنکور یازدهم 30,000
کتاب کار دینی کنکور دوازدهم 30,000
پکیج دین و زندگی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 580,000 8
عربی
عربی جامع کنکور (نظام جدید) 520,000 4
کتاب کار عربی جامع کنکور (نظام جدید) 30,000
آزمون
5 آزمون مبحثی نظام جدید (آزمون 1 تا 5) 550,000 5
2 آزمون مبحثی نظام جدید (آزمون 6و7) 220,000 2
20 آزمون جامع اختصاصی و عمومی (نظام جدید) 1,020,000 40
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی سال دهم و یازدهم (گرامر و لغات) 210,000 4
زبان انگلیسی سال دوازدهم (گرامر و لغات) 120,000 2
زبان انگلیسی"درک مطلب" (نظام قدیم و جدید) 140,000 2
کتاب کار زبان انگلیسی کنکور دوازدهم (گرامر و لغات) 30,000
کتاب کار زبان انگلیسی کنکور دهم و یازدهم 30,000
کتاب کار زبان انگلیسی"درک مطلب" (نظام قدیم و جدید) 30,000
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 470,000 8
دروس تشریحی سال دهم
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 368,000 5
کتاب کار ریاضی (1) پایه دهم 30,000
فیزیک جامع سال دهم (تشریحی) 270,000 5
کتاب کار فیزیک پایه دهم 30,000
کتاب کار مفاهیم شیمی سال دهم 30,000
کتاب کار مفاهیم شیمی سال دهم (فصل اول) 30,000
زبان انگلیسی سال دهم "درس 1و2" (تشریحی) 100,000 2
مفاهیم جامع شیمی سال دهم (تشریحی) + (کتاب کار) 280,000 7
دروس تشریحی سال یازدهم
کتاب کار مسائل شیمی سال دهم و یازدهم 30,000
مسائل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 310,000 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 250,000 6
6040
نظام قدیم 6040
ریاضیات کنکور 6040 (نظام قدیم) 790,000 14
زیست شناسی گیاهی 6040 (نظام قدیم) 320,000 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
زیست کنکور "مبانی،انسانی،جانوری" 6040 (نظام قدیم) 590,000 6
کتاب کار کنکور زیست گیاهی 6040 (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار کنکور زیست جانوری و انسانی 6040 (نظام قدیم) 30,000
فیزیک کنکور 6040 (نظام قدیم) 770,000 12
شیمی کنکور 6040 (نظام قدیم) 740,000 5
کتاب کار جامع اختصاصی 6040 کنکور تجربی (نظام قدیم) 45,000
پکیج زیست شناسی 6040 (نظام قدیم) 910,000 9
پکیج دروس اختصاصی 6040 (نظام قدیم) + کتاب کار 3,210,000 40
پکیج کامل 6040 "عمومی + اختصاصی +20 آزمون" (نظام قدیم)+کتاب کار 6,870,000 96
نظام جدید 6040
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
کتاب کار کنکور زیست گیاهی 6040 (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار کنکور زیست جانوری و انسانی 6040 (نظام قدیم) 30,000
کتاب کار فیزیک پروژه 6040 (نظام جدید) 30,000
کتاب کار ریاضی(1) 6040 (نظام جدید) 30,000
کتاب کار شیمی 6040 (نظام جدید) 30,000
کتاب زیست در دایره 6040 (نظام جدید) 45,000
کتاب کار زیست انسانی و ژنتیک 6040 (نظام جدید) 35,000
کتاب کار زیست جانوری 6040 (نظام جدید) 30,000
فیزیک 6040 (نظام جدید) 740,000 8
ریاضی جامع یک 6040 (نظام جدید) 530,000 6
شیمی 6040 (نظام جدید) 840,000 6
زیست جانوری 6040 (نظام جدید) 320,000 3
زیست انسانی و ژنتیک 6040 (نظام جدید) 510,000 6
زیست شناسی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب زیست در دایره + کتاب کار 1,170,000 12
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید) 120,000 2
هندسه، انالیز و احتمال 6040 (نظام جدید) 160,000 3
پکیج ریاضی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب کار 810,000 11