لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر به صورت کامل و تفکیک شده شامل نام محصول، تعداد دی وی دی و قیمت به روز و دقیق پکیج های حرف آخر می باشد. جهت دریافت آخرین و به روزترین قیمت محصولات حرف آخر و اطلاع از تخفیف های محصولات با دپارتمان مشاوره موسسه تماس بگیرید :


02164035

نام محصول قیمت محصول (تومان) تعداد دی وی دی
نظام قدیم
ریاضی رشته ریاضی
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 135,000 4
ریاضی پایه و دیفرانسیل رشته ریاضی (نظام قدیم) 457,500 14
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام قدیم) 142,500 2
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام قدیم) 146,250 4
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام قدیم) + کتاب کار 956,250 26
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 127,500 3
هندسه 1 (ریاضی و تجربی) (نظام قدیم) 135,000 4
ریاضی جامع یک رشته تجربی (نظام قدیم) 780,000 11
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام قدیم) 112,500 2
کتاب ریاضیات پایه (رشته تجربی) (نظام قدیم) 30,000
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
زیست شناسی
زیست شناسی گیاهی 6040 (نظام قدیم) 240,000 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
زیست سال سوم (نظام قدیم) 255,000 4
زیست سال دوم (نبض زیست) 217,500 4
زیست جانوری و انسانی 6040 (نظام قدیم) 442,500 6
زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 120,000 3
زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 142,500 3
پکیج زیست شناسی پیش دانشگاهی + کتاب کار 262,500 6
کتاب پارادوکس زیستی (نظام قدیم) 20,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام قدیم) +کتاب الگو+کتاب پارادوکس+کتاب کار 975,000 17
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
شیمی مفاهیم سال دوم 142,500 3
مفاهیم شیمی سال سوم و چهارم 277,500 4
شیمی مسایل کنکور (نظام قدیم) 285,000 9
پکیج شیمی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 720,000 19
فیزیک
فیزیک سال اول و دوم 202,500 5
فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن) 52,500 2
فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا) 142,500 2
فیزیک پیش دانشگاهی 2 195,000 3
فیزیک پیش یک (دینامیک) (نظام قدیم) 120,000 2
فیزیک پیش یک (سینماتیک) (نظام قدیم) 97,500 3
فیزیک پیش یک (نوسان و موج) (نظام قدیم) 67,500 2
پکیج فیزیک جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 877,500 19
دین و زندگی
دین و زندگی جمع بندی (آیات و روایات) + کتاب مصور 165,000 3
دین و زندگی سال چهارم (نظام قدیم) 52,500 2
دین و زندگی سال سوم (نظام قدیم) 90,000 2
دین و زندگی سال دوم (نظام قدیم) 71,250 4
کتاب مصور دین و زندگی (نظام قدیم) 45,000
پکیج دین و زندگی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار 378,750 11
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 105,000 2
کتاب تیک آخر (نظام قدیم) 20,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (گرامر،لغات و درک مطلب) (نظام قدیم) + کتاب کار 386,250 6
عربی
عربی جامع (نظام قدیم) 363,750 4
مشاوره
ادبیات
کتاب ادبیات جامع کنکور (نظام قدیم) 30,000
املاء، لغت و واژگان (نظام قدیم) 75,000 4
آرایه های ادبی (نظام قدیم) 67,500 2
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 112,500 4
تاریخ ادبیات (نظام قدیم) 71,250 2
زبان فارسی (نظام قدیم) 90,000 3
پکیج ادبیات فارسی جامع نظام قدیم + کتاب کار 416,250 15
نظام جدید
سال دهم
دین و زندگی دهم 142,500 3
زبان انگلیسی دهم و یازدهم (گرامر و لغات) 157,500 4
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 368,000 5
زیست شناسی دهم 217,500 12
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 40,000
فیزیک جامع دهم (تشریحی) 270,000 5
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 67,500 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 202,500 4
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 277,500 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 367,500 5
زبان انگلیسی دهم (درس 1و2) (تشریحی) 100,000 2
مفاهیم جامع شیمی سال دهم (تشریحی) + (کتاب کار) 280,000 7
فیزیک ترمودینامیک (رشته ریاضی) (نظام جدید) 60,000 1
سال یازدهم
دین و زندگی یازدهم 157,500 3
زبان انگلیسی دهم و یازدهم (گرامر و لغات) 157,500 4
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
زیست شناسی یازدهم 292,500 11
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 40,000
فیزیک یازدهم 262,500 5
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 277,500 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 367,500 5
مسایل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 232,500 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 187,500 6
ریاضی رشته تجربی
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید) 127,500 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام جدید) + کتاب کار 945,000 19
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید) 90,000 2
هندسه (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار 90,000 2
فلش کتاب ریاضی دهم 250,000
ادبیات
قرابت معنایی (نظام قدیم و جدید) 112,500 4
آرایه های ادبی(نظام جدید) 82,500 2
تاریخ ادبیات (نظام جدید) 90,000 2
زبان فارسی (نظام جدید) 105,000 3
پکیج ادبیات جامع (نظام جدید) + کتاب کار 487,500 12
ادبیات کنکور (واژگان، لغات و املا) (نظام جدید) 97,500 3
زیست شناسی
ژنتیک (نظام جدید) 270,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
زیست شناسی یازدهم 292,500 11
زیست شناسی دهم 217,500 12
زیست گیاهی نظام جدید 255,000 3
کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم 40,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دهم 40,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم (فصل 1و2) 40,000
پکیج زیست شناسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,395,000 35
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی (نظام جدید) 40,000
ادامه زیست دوازدهم + کتاب کار 225,000 3
زیست دوازدهم + کتاب کار 360,000 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم (فصل 5،6،7،8) 40,000
فیزیک
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 172,500 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 90,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 67,500 1
فیزیک دینامیک دوازدهم 105,000
فیزیک یازدهم 262,500 5
فیزیک دهم (ویژگی ماده) 67,500 2
فیزیک دهم (بجز ویژگی ماده) 202,500 4
پکیج فیزیک جامع (نظام جدید) + کتاب کار 967,500 19
فیزیک دوازدهم 435,000 8
فیزیک ترمودینامیک (رشته ریاضی) (نظام جدید) 60,000 1
سال دوازدهم
دین و زندگی دوازدهم 135,000 2
زبان انگلیسی دوازدهم (گرامر و لغات) 90,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم (فصل 1و2) 40,000
فیزیک موج، اتمی، هسته ای دوازدهم 172,500 3
فیزیک سینماتیک دوازدهم 90,000 2
فیزیک نوسان دوازدهم 67,500 1
فیزیک دینامیک دوازدهم 105,000
مسایل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 180,000 3
مفاهیم شیمی سال دوازدهم (فصل 3و4) + (کتاب کار) 120,000 2
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 240,000 4
ادامه زیست دوازدهم + کتاب کار 225,000 3
زیست دوازدهم + کتاب کار 360,000 6
کتاب الگو تا رتبه زیست دوازدهم (فصل 5،6،7،8) 40,000
فیزیک دوازدهم 435,000 8
شیمی
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
مسایل شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 180,000 3
مسایل شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 277,500 4
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار) 367,500 5
پکیج شیمی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 1,065,000 18
مفاهیم شیمی سال دوازدهم (فصل 3و4) + (کتاب کار) 120,000 2
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار) 240,000 4
ریاضی رشته ریاضی
مقاطع مخروطی رشته ریاضی (نظام جدید) 135,000 2
آنالیز ترکیبی و احتمال رشته ریاضی (نظام جدید) 165,000 4
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار 1,200,000 20
هندسه (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار 90,000 2
فلش کتاب ریاضی دهم 250,000
مشاوره
دین و زندگی
دین و زندگی دهم 142,500 3
دین و زندگی یازدهم 157,500 3
دین و زندگی دوازدهم 135,000 2
پکیج دین و زندگی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 435,000 8
عربی
عربی جامع کنکور (نظام جدید) 390,000 4
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی دهم و یازدهم (گرامر و لغات) 157,500 4
زبان انگلیسی دوازدهم (گرامر و لغات) 90,000 2
زبان انگلیسی (درک مطلب) (نظام قدیم و جدید) 105,000 2
کتاب تیک آخر کنکور (دهم، یازدهم و دوازدهم) 30,000
پکیج زبان انگلیسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار 352,500 8
دروس تشریحی سال دهم
ریاضی1 جامع سال دهم (تجربی و ریاضی)(تشریحی) 368,000 5
فیزیک جامع دهم (تشریحی) 270,000 5
زبان انگلیسی دهم (درس 1و2) (تشریحی) 100,000 2
مفاهیم جامع شیمی سال دهم (تشریحی) + (کتاب کار) 280,000 7
فلش کتاب ریاضی دهم 250,000
دروس تشریحی سال یازدهم
مسایل شیمی دهم و یازدهم (تشریحی) 232,500 7
مفاهیم جامع شیمی سال یازدهم (تشریحی) + (کتاب کار) 187,500 6
6040
نظام قدیم 6040
ریاضی 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) 592,500 15
زیست شناسی گیاهی 6040 (نظام قدیم) 240,000 3
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
زیست جانوری و انسانی 6040 (نظام قدیم) 442,500 6
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) 577,500 12
شیمی 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) 555,000 5
کتاب کار جامع اختصاصی 6040 کنکور تجربی (نظام قدیم) 45,000
پکیج زیست شناسی 6040 (نظام قدیم) 682,500 9
پکیج دروس اختصاصی 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم) + کتاب کار 2,407,500 40
پکیج کامل 6040 (عمومی + اختصاصی + 10 آزمون) (نظام قدیم) + کتاب کار 2,825,000 96
نظام جدید 6040
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید) 0 3
کتاب زیست در دایره 6040 (نظام جدید) 45,000
فیزیک 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید) 555,000 8
ریاضی جامع یک 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید) 397,500 6
شیمی 6040 (رشته تجربی) (نظام جدید) 630,000 6
زیست جانوری 6040 (نظام جدید) 240,000 3
زیست انسانی و ژنتیک 6040 (نظام جدید) 382,500 6
زیست شناسی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب زیست در دایره + کتاب کار 877,500 12
پکیج ریاضی جامع 6040 (نظام جدید) + کتاب کار 607,500 11
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید) 90,000 2
هندسه، انالیز و احتمال 6040 (نظام جدید) 120,000 3
پکیج کامل 6040 (عمومی + اختصاصی + 20 آزمون) (نظام جدید) + کتاب کار 3,440,000 69
آزمون ها
آزمون نظام قدیم
10 آزمون جامع نظام قدیم 700,000 20
دفترچه 20 آزمون جامع (نظام قدیم) 350,000
آزمون نظام جدید
20 آزمون جامع اختصاصی و عمومی (نظام جدید) 1,020,000 40
دفترچه 20 آزمون جامع (نظام جدید) 350,000