محصولات شیمی حرف آخر

محصولات شیمی

پکیج شیمی جامع (نظام جدید) + کتاب کار
1,603,000 تومان
2,290,000 تومان
امتحان نهایی شیمی سال دوازدهم
84,000 تومان
120,000 تومان
مفاهیم شیمی سال دوازدهم + (کتاب کار)
413,000 تومان
590,000 تومان
مفاهیم شیمی کنکور سال دهم و یازدهم + (کتاب کار)
525,000 تومان
750,000 تومان
مسایل شیمی کنکور سال دهم، یازدهم و دوازدهم + (کتاب کار)
665,000 تومان
950,000 تومان
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام جدید)
20,000 تومان
100,000 تومان