محصولات فیزیک حرف آخر

محصولات فیزیک

پکیج فیزیک جامع (نظام قدیم) + کتاب کار
994,500 تومان
1,530,000 تومان
فیزیک پیش یک (نوسان و موج) (نظام قدیم)
78,000 تومان
120,000 تومان
فیزیک پیش یک (سینماتیک) (نظام قدیم)
91,000 تومان
140,000 تومان
فیزیک پیش یک (دینامیک) (نظام قدیم)
123,500 تومان
190,000 تومان
فیزیک پیش دانشگاهی 2
247,000 تومان
380,000 تومان
فیزیک پیش دانشگاهی 2
380,000 تومان
با تخفیف: 247,000تومان
فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا)
175,500 تومان
270,000 تومان
فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن)
58,500 تومان
90,000 تومان
فیزیک سال اول و دوم
221,000 تومان
340,000 تومان
فیزیک سال اول و دوم
340,000 تومان
با تخفیف: 221,000تومان