محصولات فیزیک حرف آخر

محصولات فیزیک

پکیج فیزیک جامع (نظام قدیم) + کتاب کار
1,071,000 تومان
1,530,000 تومان
فیزیک پیش یک (نوسان و موج) (نظام قدیم)
84,000 تومان
120,000 تومان
فیزیک پیش یک (سینماتیک) (نظام قدیم)
98,000 تومان
140,000 تومان
فیزیک پیش یک (دینامیک) (نظام قدیم)
133,000 تومان
190,000 تومان
فیزیک پیش دانشگاهی 2
266,000 تومان
380,000 تومان
فیزیک پیش دانشگاهی 2
380,000 تومان
با تخفیف: 266,000تومان
فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا)
189,000 تومان
270,000 تومان
فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن)
63,000 تومان
90,000 تومان
فیزیک سال اول و دوم
238,000 تومان
340,000 تومان
فیزیک سال اول و دوم
340,000 تومان
با تخفیف: 238,000تومان