محصولات شیمی حرف آخر

محصولات شیمی

پکیج شیمی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار
1,253,000 تومان
1,790,000 تومان
مسایل شیمی سوم و چهارم کنکور (نظام قدیم)
322,000 تومان
460,000 تومان
شیمی تکمیلی (رشته تجربی) (نظام قدیم)
406,000 تومان
580,000 تومان
مفاهیم شیمی سال سوم و چهارم
343,000 تومان
490,000 تومان
مفاهیم شیمی سال سوم و چهارم
490,000 تومان
با تخفیف: 343,000تومان
شیمی مفاهیم سال دوم
168,000 تومان
240,000 تومان
شیمی مفاهیم سال دوم
240,000 تومان
با تخفیف: 168,000تومان
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید)
20,000 تومان
100,000 تومان