جزئیات محصولات حرف آخر

زبان انگلیسی نظام جدید یکی از دروس عمومی مشترک میان تمامی رشته ها است. از این درس که دارای ضریب 2 در کنکور است، 25 تست طرح می شود که از سوال 76 تا سوال 100 دفترچه شماره1 کنکور را به خود اختصاص می دهد. با توجه به فرصت محدود و ضرورت پاسخ گویی به سوالات سایر درس ها، فقط 20 دقیقه برای جواب دادن به تست های زبان وقت دارید. یعنی فقط 48 ثانیه زمان دارید تا هر سوال را بخوانید، معنی آن را درک کنید و پاسخ صحیح را از میان گزینه های موجود انتخاب نمایید.
به طور کلی سوالات درس زبان به  بخش هایی نظیر درک مطلب با 8 تست، کلوز تست با 5 تست، گرامر با 4 تست و لغت با 8 تست دسته بندی می شود.

استاد مجتبی محمودی، مدرس زبان نظام جدید موسسه حرف آخر، طی 8 ماه پکیج کامل زبان انگلیسی برای کنکور را به شیوه ای نوین برای داوطلبین آماده سازی نموده است تا در کوتاه ترین زمان، تمامی مطالب مورد نیاز برای کسب درصد بالا در کنکور را در حافظه بلند مدت خود ثبت نمایید.

بسته تیر آخر زبان (جمع بندی) حرف اخر ویژه افرادی است که هدف پاسخگویی کامل و مطمئن به تست های زبان کنکور سراسری را در سر می پرورانند و میخواهند قبل از شرکت در جلسه کنکور مرور کامل و سریع بر مباحث زبان داشته باشند.

DVD1 :
زمان ها - ردینگ و کلوزتست
آزمون جامع اول
شرطی، معلوم و مجهول
آزمون جامع دوم

DVD2 :
اسم و صفت
آزمون جامع 3
مصدر، اسم مصدر
آزمون جامع 4
دنباله سوالی و ضمایر موصولی و ...
آزمون جامع 5

 

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.