جزئیات محصولات حرف آخر

سوالات احتمالی کنکور نظام جدید(عمومی) (A)

قیمت : 1,300,000 تومان
با تخفیف: 390,000 تومان
دانش آموزانی که بیست آزمون یا ده آزمون جامع را دارند نیاز نیست از این بسته سوالات احتمالی استفاده نمایند چون اسکلت اصلی در دو مجموعه یکسان است.
این محصول شامل تخفیف پلکانی نمیشود

در این بسته 10 برابر بودجه بندی کنکور سوال احتمالی و دارای توضیحات بیشتر و درسنامه های مفصل تر از پلنB وجود دارد. به عنوان مثال 300 سوال ریاضی و 500 سوال زیست)

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر