محصول اردو نوروزی حرف آخر که تقریبا یک سوم کنکور را در بر می گیرد شامل موارد زیر است:


۶۲ ساعت فیلم آموزشی
۱۴ آزمونک برای هر شب
یک آزمون جامع در روز آخر
و برنامه تخصصی

اردوی نوروزی حرف اخر دارای قیمت 1/500/000 تومان در پشت جلد می باشد اما به عنوان عیدی برای تمامی داوطلبان تجربی و ریاضی هر دو نظام به صورت کاملا رایگان و تنها با دریافت هزینه پست و ارسال 30/000 تومانی برای مدت محدود ارسال خواهد شد.

* مباحث ارائه شده در این محصول را اینجا مطالعه کنید.

گروه سایت مرکزی موسسه حرف آخر - کنکور 1400 با حرف اخر
تصویر کد امنیتی ثبت نظر