جزئیات محصولات حرف آخر

این پک شامل محصولات زیر می باشد:

هندسه 1 (+ کتاب کار) - ریاضی (کنکوری) - نظام قدیم (رشته ریاضی)
آنالیز ترکیبی و احتمال (+ کتاب کار) - ریاضی (کنکوری) - نظام قدیم (رشته ریاضی)
ریاضیات پایه و دیفرانسیل (+ کتاب کار) - ریاضی (کنکوری) - نظام قدیم (رشته ریاضی)
مقاطع مخروطی (+ کتاب کار) - ریاضی (کنکوری) - نظام قدیم (رشته ریاضی)
مثلثات و ترکیب توابع (+کتاب کار) - ریاضی (کنکوری) - نظام قدیم (رشته ریاضی)

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر