0
در صورتی که کل محصولات نظام قدیم شامل فیزیک اول و دوم، فیزیک ساکن و خازن، سینماتیک، دینامیک، مدار و مغناطیس، پیش 2، نوسان و موج خریداری شود کتاب فیزیک جامع کنکور بصورت رایگان ارسال میگردد.
13 ساعت تدریس و حل تست

DVD1 :
نمودار مکان - زمان
نمودار سرعت - زمان
مفاهیم تکمیلی شتاب

DVD2 :
حرکت یکنواخت - سرعت نسبی
نمودار شناسی - حرکت با سرعت ثابت
حرکت با شتاب بر خط راست

DVD3 :
سقوط آزاد
سقوط آزاد(2)
حرکت در دو بعد

 

گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401)
تصویر کد امنیتی ثبت نظر
15 فروردين 1398
محمد محمد
آیا فیزیک بخش سینماتیک و دینامیک نسبت به سال 94 تغیر کرده؟
گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401) گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401)

بله تغییر کرده است.مباحث ارائه شده در محصول درج شده ضمنا تست های جدیدتری مورد بررسی واقع شده است.