0
در صورتی که کل محصولات نظام قدیم شامل فیزیک اول و دوم، فیزیک ساکن و خازن، سینماتیک، دینامیک، مدار و مغناطیس، پیش 2، نوسان و موج خریداری شود کتاب فیزیک جامع کنکور بصورت رایگان ارسال میگردد.
9 ساعت تدریس و حل تست

DVD1 :
نیروشناسی - جلسه اول
نیروشناسی - جلسه دوم
مسایل تعادل
توزیع نیرو
سطح شیب دار

DVD2 :
تکانه - نیروی گرانشی - نیروی کشسانی
حرکت دایره ای (1)
حرکت دایره ای (2)
مسایل تکمیلی

 

گروه حرف آخر - سایت مرکزی موسسه حرف آخر (کنکور 1401)
تصویر کد امنیتی ثبت نظر