جزئیات محصولات حرف آخر

فیزیک سال سوم (الکتریسیته جاری، مغناطیس، القا)

قیمت : 270,000 تومان
تعداد دی وی دی: 2
15 ساعت تدریس و حل تست
به همراه این محصول کتاب بصورت رایگان ارسال میگردد.

DVD1 :
معرفی مقاومت
تقسیم ولتاژ و جریان
مولد و مدار
حل مدار
توان

 

DVD2 :
مدارهای RC
مغناطیس - برهمکنش و جریان سیم لوله
الکترومغناطیس - اصول اولیه
اثر مود القایی - انرژی - مغناطیس - جریان متناوب

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر