جزئیات محصولات حرف آخر

فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن)

قیمت : 90,000 تومان
تعداد دی وی دی: 2
13 ساعت تدریس و حل تست
در صورتی که کل محصولات نظام قدیم شامل فیزیک اول و دوم، فیزیک ساکن و خازن، سینماتیک، دینامیک، مدار و مغناطیس، پیش 2، نوسان و موج خریداری شود کتاب فیزیک جامع کنکور بصورت رایگان ارسال میگردد.

DVD1 :
بار و قانون کولن
میدان الکتریکی
تکمیلی میدان

 

DVD2 :
پتانسیل و انرژی پتانسیل
مفاهیم اولیه خازن
مفاهیم تکمیلی خازن

 

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر