جزئیات محصولات حرف آخر

پکیج هندسه 1 حرف آخر، شاهکاری از استاد عبدالرضا منتظری استاد ریاضیات موسسه حرف آخر می باشد. در کنکور رشته ریاضی فیزیک 55 تست از درس ریاضی مطرح می شود که حدود 7 تست آن به سوالات هندسه 1 اختصاص دارند. همچنین درس ریاضی در کنکور رشته تجربی دارای 30 سوال است که هندسه 1 حدود 4 سوال آن را به خود اختصاص می دهد که در هر دو مورد می توان با پاسخ دادن به سوالات این مبحث درصد بالایی از ریاضیات کنکور کسب نمود.

یکی از دلایلی که عده زیادی از دانش آموزان قادر به پاسخگویی به سوالات هندسه نیستند این حقیقت است که هندسه به هیچ عنوان یک درس حفظ کردنی نیست! برای حل مسائل آن باید علاوه بر برخورداری از دانش کافی، خلاقیت و قدرت تحلیل مسائل مختلف را دارا باشید.
شیوه تدریس
هندسه 1 نظام قدیم حرف اخر به نحوی است که نیم کره راست مغز نیز در زمان آموزش به چالش کشیده می شود و بازه مطالعه مخاطب بالاتر می رود. استاد منتظری به شما می آموزد که تنها با کمک 1 الگو به نام “بادبادک” تمامی سوالات هندسه 1 کنکور را به آسانی پاسخ دهید!

 

DVD1 :
خطوط موازی و مورب
انواع زوایا
پاره خط های مهم
تشابه و هم نهشتی دو مثلث

DVD2 :
فیثاغورث
ضرایب تبدیل
مثلث قائم الزاویه
مثلث متساوی الاضلاع و شش ضلعی منتظم

DVD3 :
مربع و هشت ضلعی منتظم
ذوزنقه
تشابه اضلاع
قضیه سینوس، کسینوس و مساحت

DVD4 :
تشابه و مساحت
مکعب
کره
هرم
منشور

 

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر