کتاب تیک آخر زبان انگلیسی حرف آخر (جامع)

این پکیج شامل کتاب تیک آخر کنکور (جامع) و تولید شده توسط اساتید برتر موسسه حرف آخر است. مدرسین این پکیج آمنه جعفری و مجتبی محمودی هستند. کتاب تیک آخر کنکور نظام جدید، برای مرور نظام مند لغات کنکور بر اساس روش های مرور علمی می باشد و در کنار پکیج زبان انگلیسی جامع نظام جدید حرف آخر نیز ارائه می شود. همچنین شما میتوانید برای مشاهده سایر محصولات مرتبط با این درس به صفحه محصولات زبان انگلیسی حرف آخر مراجعه کنید.

سرفصل ها:
لغات دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم)
لغات دوره دوم متوسطه (دهم، یازدهم، دوازدهم)
لغات مهم خارج از کتاب

گروه حرف آخر
تصویر کد امنیتی ثبت نظر