همکاری در فروش محصولات

 

از امروز نماینده فروش ما باشید و هدیه دریافت نمائید

کد معرف: هر شخص بعد از ثبت نام در سایت دارای کد معرف اختصاصی می گردد. با مراجعه به پروفایل و انتخاب گزینه همکاری در فروش،  کد معرف یا لینک معرفی به دوستان در دسترس خواهد بود. شما می بایست کد خود را به افرادی که از طریق شما به سایت معرفی شده اند اعلام نمایید تا در زمان ثبت نام در فیلد کد معرف درج نمایند و به افراد زیرمجموعه شما اضافه گردند. پس از این فرآیند در ازای هر خرید افراد زیرمجموعه شما، متناسب با سطح بندی خود اعتبار دریافت می نمایید.

سطح خرید: نحوه سطح بندی بر اساس میزان خرید هر شخص از وب سایت حرف آخر است. به عنوان مثال چنانچه مجموع خرید شخص از طریق سایت تا کنون 5,000,000 ریال بوده باشد در سطح 2 قرار می گیرد. با توجه به درصدهای اعلام شده در جدول ذیل شخصی که در سطح 2 قرار گرفته باشد از هر خرید زیرمجموعه خود 2.5 درصد اعتبار کسب خواهد کرد.

اعتبار: در ازای هر خرید افرادی که با کد معرف شما در سایت ثبت نام کرده باشند مبلغی بعنوان سود خرید در حساب کاربری شما ذخیره می گردد.

برداشت اعتبار: هرگاه مجموع اعتبارات شما حداقل به مبلغ 50.000 تومان رسیده باشد میتوانید با اعلام شمار ه شبا درخواست برداشت وجه را ثبت نمایید تا مبلغ درخواستی به حساب شما واریز شود.

 

سطح حداقل سفارش حداکثر سفارش اعتبار از خرید زیر مجموعه شما اعتبار از خرید زیر مجموعه افراد زیرمجموعه شما
سطح 1 1,000,000 ریال 4,999,999 ریال 2 درصد -
سطح 2 5,000,000 ریال 9,999,999 ریال 2.5 درصد 0.25 درصد
سطح 3 10,000,000 ریال 19,999,999 ریال 3 درصد 0.5 درصد
سطح 4 20,000,000 ریال 39,999,999 ریال 3.5 درصد 0.75 درصد
سطح 5 40,000,000 ریال 300,000,000 ریال 4 درصد 1 درصد