تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1402

هرساله دفتر تالیف کتب درسی یک سری تغییرات در کتاب های درسی ایجاد میکند. از این تغییرات در کنکور همان سال سوال طرح میشود ، و چنانچه دانش آموزان مسلط به این تغییرات نباشند چندین سوال از کنکور رو از دست میدهند هرسال کتاب های درسی سه پایه دهم – یازدهم و دوازدهم در چاپ جدید دچار تغییرات اندکی می شوند که این تغییرات معمولا در حذف یا اضافه شدن بخش هایی از کتاب مانند در تمرین ها – بیشتر بدانید – پاراگراف ها و …. می باشد. در این صفحه میتوانید جدول کامل تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1402 را مشاهده کنید.

تغییرات کتب درسی برای کنکور

 

تغییرات دروس عمومی در کنکور 1402

تغییرات کتب دروس عمومی هنوز به طور دقیق اعلام نشده است، به محض اعلام شدن مقاله به روز رسانی خواهد شد. با توجه به حذف دروس عمومی از کنکور، در حال حاضر فقط به تغییرات کتب عمومی سال دوازدهم به نسبت چاپ سال قبل آن توجه نمایید.

تغییرات مربوط به کتاب های ۴ درس عمومی ( ادبیات فارسی – عربی – دین و زندگی و زبان انگلیسی ) مشترک میان تمام رشته ها در جدول زیر قرار گرفته است.

تغییرات کتاب ادبیات فارسی

پایه تغییرات
دهم جابجا شدن درس ۲ و ۴
یازدهم صفحه ۲۲ ( زه آب = زهاب )
صفحه ۱۶۰ ( کران = ساحل، طرف، جانب )
صفحه ۱۶۶ ( حرب = جنگ و نزاع )
صفحه ۱۶۰ ( وزر = سختی و عذاب و گناه )
دوازدهم تغییری نکرده است

تغییرات کتاب دین و زندگی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم صفحه ۸۸ ( خط اول = دانستیم که مسئولیت مرجعیت دینی رو جایگزین کلمه ی ولایت شده است )
دوازدهم صفحه ۸۶

تغییرات کتاب عربی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم اسلوب حصر حذف شده است اما مثالش حذف نشده است

تغییرات کتاب زبان انگلیسی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات دروس تخصصی کنکور تجربی 1402

تغییرات مربوط به کتاب های ۴ درس تخصصی تجربی ( زیست شناسی – شیمی – ریاضی - فیزیک و زمین شناسی )  در جداول زیر قرار گرفته است.

تغییرات کتاب زیست شناسی

پایه تغییرات
دهم تغییرات زیاد بوده است حتما کتاب درسی تهیه شود
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات کتاب شیمی

پایه تغییرات
دهم

صفحه 43 (در زندگی روزانه نیز برای بیان شمارش از یکاهای گوناگونی استفاده می شود، برای نمونه استفاده از شانه برای تخم مرغ و دست برای قاشق و چنگال شمارش و محاسبه آن را آسان تر می کند.)

صفحه 123 (در قسمت ترکیب، ترکیب مواد مولکولی و یونی هم اضافه شده است.)

صفحه 125 (اسم گازهای نجیب حذف شده است)

یازدهم

صفحه 39 (در با هم بیندیشیم به جای تغییرات فیزیکی و شیمیایی فقط تغییرات فیزیکی نوشته شده است)

صفحه 40 (در زیر شکل از عبارت ترکیب ها "مواد و وسایل گوناگون" وسایل حذف شده است.)

دوازدهم بدون تغییر

تغییرات کتاب ریاضی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات کتاب فیزیک

پایه تغییرات
دهم

صفحه 20 (تمرین 12 تغییر کرده و سوال آن از مرتبه بزرگی به "این مدت زمان بر حسب ثانیه چقدر است" تغییر کرده است)

صفحه 76 (فعالیت 3-2 تغییر کرده و سوال به جای آهنگ انجام کار، توان متوسط مفید را خواسته است)

صفحه 82 (سوال به جای توان، توان ورودی مفید را خواسته است)

یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات کتاب زمین شناسی

پایه تغییرات
یازدهم

تیتر کادرهای (مفاخر) حاشیه همه صفحات به "دانشمندان علوم زمین" تغییر کرده است

صفحه 12 (جمله آخر پاراگراف دوم به این صورت تغییر کرده است: "به جز در مدار استوا «مدار صفر درجه» که طول مدت شب و روز در تمام مدت سال با هم برابر و 12 ساعت است، در سایر نقاط با افزایش عرض جغرافیایی این اختلاف ساعت بیشتر می شود")

صفحه 13 (در شکل 1-4 فقط کلمه "استوا" سمت راست باقی مانده است)

صفحه 18 (در بخش "مرحله بازشدگی" عبارت "آتشفشان های کنیا و کلیمانجارو" اضافه شده است)

صفحه 28 (به خط آخر "هم" اضافه شده است)

صفحه 29 (در بخش "کانسنگ" پاراگراف دوم، فرمول شیمیایی FeS2 اضافه شده است)

صفحه 33 (پاراگراف اول صفحه به این صورت تغییر کرده است: "این مقیاس بین عدد 1 نرم ترین در تالک تا 10 سخت ترین در الماس تقسیم بندی میگردد")

صفحه 49 (در فرمول بیلان آب، ΔS به سمت چپ معادله اضافه شده است)

صفحه 76 (در ستون عناصر جدول بالای صفحه، عنصر "تیتانیم" اضافه شده است)

صفحه 84 (متن زیر شکل 11-5 به این شکل تغییر کرده است: "در طی دو روز، 10 میلیارد تن ماگما و 20 میلیون تن گوگرد دی اکسید از آتشفشان فعال پیناتوبو در سال 1991م، خارج شد و شرایط آب و هوایی کره زمین را در طی سه سال تحت تاثیر قرار داد". ضمنا در این صفحه کادر بیشتر بدانید پایین صفحه حذف شده و محتوای آن به متن کتاب اضافه شده است.)

صفحه 90 (شکل و متن "حرکت دامنه ای" به شکل "آتشفشان" و متن آن تغییر کرده است؛ شکل 6-1 حذف شده است)

صفحه 104 (پاراگراف دوم به این صورت تغییر کرده است: "تعیین سن سنگ های مناطق مختلف ایران نشان می دهد که در مقایسه با سنگ های قدیمی یافت شده در آمریکای شمالی، آفریقا، هند، سیبری، استرالیا و عربستان جوان تر هستند. قدیمی ترین سنگ های کشف شده در ایران بین 600 میلیون تا بیش از 1 میلیارد سال سن دارند". جمله بعد از این پاراگراف نیز بدین شکل تغییر کرده است: "حدود 180 میلیون سال پیش تتیس کهن کاملا بسته و رشته کوه البرز در ایران تشکیل شد")

صفحه 107 (تیتر جدول به "مشخصات برخی از پهنه های زمین ساختی در ایران" تغییر کرده است)

تغییرات دروس تخصصی کنکور ریاضی 1402

تغییرات مربوط به کتاب های ۴ درس تخصصی ریاضی ( فیزیک – شیمی – ریاضی و هندسه)  در جداول زیر قرار گرفته است.

تغییرات کتاب فیزیک

پایه تغییرات
دهم تغییرات زیاد
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم صفحه 96

تغییرات کتاب شیمی

پایه تغییرات
دهم

صفحه 43 (در زندگی روزانه نیز برای بیان شمارش از یکاهای گوناگونی استفاده می شود، برای نمونه استفاده از شانه برای تخم مرغ و دست برای قاشق و چنگال شمارش و محاسبه آن را آسان تر می کند.)

صفحه 123 (در قسمت ترکیب، ترکیب مواد مولکولی و یونی هم اضافه شده است.)

صفحه 125 (اسم گازهای نجیب حذف شده است)

یازدهم

صفحه 39 (در با هم بیندیشیم به جای تغییرات فیزیکی و شیمیایی فقط تغییرات فیزیکی نوشته شده است)

صفحه 40 (در زیر شکل از عبارت ترکیب ها "مواد و وسایل گوناگون" وسایل حذف شده است.)

دوازدهم بدون تغییر

 

تغییرات کتاب ریاضی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات کتاب هندسه

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات دروس تخصصی کنکور انسانی 1402

- تغییرات کتاب های درسی پایه دهم رشته انسانی شامل:

دروسی که باید کتاب جدید برای آن ها تهیه شود شامل جامعه شناسی ، تاریخ ، جغرافیا و منطق است که تغییرات بسیاری داشته و برای کتاب علوم و فنون و اقتصاد که دارای تغییرات جزئی هستند، نیاز به تهیه کتاب جدید نیست.

- تغییرات کتاب های درسی پایه یازدهم رشته انسانی شامل:

کتاب های درسی پایه یازدهم رشته انسانی بدون تغییر هستند به جز کتاب روانشناسی که تغییرات نسبتا بالایی داشته است.

- تغییرات کتاب های درسی پایه دوازدهم رشته انسانی شامل:

تمام دروس پایه دوازدهم رشته انسانی به جز کتاب درسی فلسفه، که تغییرات چشم گیری داشته و دانش آموزانی که هدف قبولی در کنکور 1402را دارند، باید کتاب جدید برای این درس تهیه کنند.

ارسال دیدگاه جدید

تصویر کد امنیتی ثبت نظر