تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1401

هرساله دفتر تالیف کتب درسی یک سری تغییرات در کتاب های درسی ایجاد میکند. از این تغییرات در کنکور همان سال سوال طرح میشود ، و چناچنه دانش آموزان مسلط به این تغییرات نباشند چندین سوال از کنکور رو از دست میدهند هرسال کتاب های درسی سه پایه دهم – یازدهم و دوازدهم در چاپ جدید دچار تغییرات اندکی می شوند که این تغییرات معمولا در حذف یا اضافه شدن بخش هایی از کتاب مانند در تمرین ها – بیشتر بدانید – پاراگراف ها و …. می باشد. در این صفحه میتوانید جدول کامل تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1401 را مشاهده کنید.

 تغییرات کتاب درسی برای کنکور

 

تغییرات دروس عمومی در کنکور ۱۴۰۱

تغییرات مربوط به کتاب های ۴ درس عمومی ( ادبیات فارسی – عربی – دین و زندگی و زبان انگلیسی ) مشترک میان تمام رشته ها در جدول زیر قرار گرفته است.

تغییرات کتاب ادبیات فارسی

پایه تغییرات
دهم جابجا شدن درس ۲ و ۴
یازدهم صفحه ۲۲ ( زه آب = زهاب )
صفحه ۱۶۰ ( کران = ساحل، طرف، جانب )
صفحه ۱۶۶ ( حرب = جنگ و نزاع )
صفحه ۱۶۰ ( وزر = سختی و عذاب و گناه )
دوازدهم تغییری نکرده است

تغییرات کتاب دین و زندگی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم صفحه ۸۸ ( خط اول = دانستیم که مسئولیت مرجعیت دینی رو جایگزین کلمه ی ولایت شده است )
دوازدهم صفحه ۸۶

تغییرات کتاب عربی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم اسلوب حصر حذف شده است اما مثالش حذف نشده است

تغییرات کتاب زبان انگلیسی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۱

تغییرات مربوط به کتاب های ۴ درس تخصصی تجربی ( زیست شناسی – شیمی – ریاضی - فیزیک و زمین شناسی )  در جداول زیر قرار گرفته است.

تغییرات کتاب زیست شناسی

پایه تغییرات
دهم تغییرات زیاد بوده است حتما کتاب درسی تهیه شود
یازدهم شکل های صفحه ۲۹ ( مشخص شدن بخش های بیرونی، میاین و درونی )
و صفحه ۴۰ ( مشخص کردن مجرای هاورس ) تغییر کرده است
دوازدهم در صفحه ۶۰، بیشتر بدانید اضافه شده است

تغییرات کتاب شیمی

پایه تغییرات
دهم کتاب شیمی دهم تغییرات زیادی داشته است و حتما کتاب جدید تهیه شود.
یکی از تغییرات حذف شدن معادله ی E=MC²
یازدهم NO2 قهوه ای نیست. (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)
دوازدهم تغییر: حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد ( S) است

تغییرات کتاب ریاضی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات کتاب فیزیک

پایه تغییرات
دهم تغییرات زیادی داشته و نیاز به تهیه کتاب جدید می باش.
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات کتاب زمین شناسی

پایه تغییرات
یازدهم صفحه ۱۲: حذف کلمه ( اوایل ) که قبل از کربونیفر آمده است
صفحه ۳۴: چرا در سر مته های حفاری از الماس استفاده می شود: سختی زیاد الماس
صفحه ۴۸: در شهر هایی که نزدیک سواحل دریا هستند، پایین آمدن سطح ایستایی چه مشکلاتی ایجاد می کند؟
صفحه ۹۵: مرکالی شدت زلزله را در مقیاس کم با عدد یک و در مقیاس ۱۲ ویرانی کامل، توصیف کرده است.
صفحه ۱۰۰: تشکیل رگه های معدنی آهن حذف شده است

تغییرات دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

تغییرات مربوط به کتاب های ۴ درس تخصصی ریاضی ( فیزیک – شیمی – ریاضی و هندسه)  در جداول زیر قرار گرفته است.

تغییرات کتاب فیزیک

پایه تغییرات
دهم تغییرات زیاد
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات کتاب شیمی

پایه تغییرات
دهم کتاب شیمی دهم تغییرات زیادی داشته است و حتما کتاب جدید تهیه شود.
یکی از تغییرات حذف شدن معادله ی E=MC²
یازدهم NO2 قهوه ای نیست. (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)
دوازدهم تغییر: حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد ( S) است

تغییرات کتاب ریاضی

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات کتاب هندسه

پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهم بدون تغییر
دوازدهم بدون تغییر

تغییرات دروس تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۱

- تغییرات کتاب های درسی پایه دهم رشته انسانی شامل:

دروسی که باید کتاب جدید برای آن ها تهیه شود شامل جامعه شناسی ، تاریخ ، جغرافیا و منطق است که تغییرات بسیاری داشته و برای کتاب علوم و فنون و اقتصاد که دارای تغییرات جزئی هستند، نیاز به تهیه کتاب جدید نیست.

- تغییرات کتاب های درسی پایه یازدهم رشته انسانی شامل:

کتاب های درسی پایه یازدهم رشته انسانی بدون تغییر هستند به جز کتاب روانشناسی که تغییرات نسبتا بالایی داشته است.

- تغییرات کتاب های درسی پایه دوازدهم رشته انسانی شامل:

تمام دروس پایه دوازدهم رشته انسانی به جز کتاب درسی فلسفه، که تغییرات چشم گیری داشته و دانش آموزانی که هدف قبولی در کنکور ۱۴۰۱ را دارند، باید کتاب جدید برای این درس تهیه کنند.

ارسال دیدگاه جدید

تصویر کد امنیتی ثبت نظر