رتبه های برتر کنکور 1400 + عکس

رتبه های برتر کنکور 1400 گروه های آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد. اسامی و عکس نفرات برتر کنکور 1400 را مشاهده نمایید.

فیلم و عکس رتبه برترهای حرف آخر در کنکور 1400

فیلم صحبت رتبه برتر های حرف آخر کنکور ریاضی 1400


نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نفرات برتر گروه ازمایشی علوم تجربی

نفرات برتر گروه ازمایشی علوم تجربی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی

نفرات برتر گروه آزمایشی هنر

نفرات برتر گروه آزمایشی هنر

نفرات برتر گروه آزمایشی زبان

نفرات برتر گروه آزمایشی زبان

ارسال دیدگاه جدید

تصویر کد امنیتی ثبت نظر