بودجه بندی کنکور 1401

از قدیم کنکور، بزرگ ترین و سرنوشت ساز ترین آزمون برای نوجوانان و جوانان محسوب میشد، به همین دلیل دانش آموزان و خانواده ها بیشترین سرمایه گذاری را بر روی کنکور سراسری انجام می دادند این موضع امروزه نیز همچنان پراهمیت می باشد. از جمله سوالاتی که بین دانش آموزان کنکوری مطرح می شود این است که کدام مباحث را بیشتر مطالعه کنم؟ یا کدام فصل اهمیت بیشتری در کنکور دارد؟ هر دانش آموز با توجه به بودجه بندی می تواند زمان را مدیریت کرده و زمان بیشتری را صرف مطالعه و مرور مباحث پر تکرار داشته باشد. در این صفحه میتوانید جدول کامل بودجه بندی کنکور 1401 را مشاهده کنید.

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی درس زبان ۱۴۰۱

بیشترین مهارتی که در کنکور به آن نیاز دارید، وسعت دایره واژگان شماست. چون علاوه بر بخش لغات باید برای پاسخگویی به باقی سوالات نیز به دایره واژگان خود رجوع کنید. پس سعی کنید هر روز لغات جدید یاد بگیرید و لغات قبلی را مرور کنید. بهترین برنامه‌ریزی برای داوطلبان کنکوری این است که هر روز نیم ساعت یا یک روز در میان، یک ساعت مطالعه داشته باشند. زبان انگلیسی تعداد 25 سوال با ضریب 2 را در کنکور شامل می شود .

تعداد سوال

عنوان مبحث

۸

واژگان

۴

گرامر

۵

کلوز تست

۸

درک مطلب

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱

درس ادبیات فارسی در کنکور تعداد 25 سوال را به خود اختصاص می دهد و ضریب آن در کنکور کلیه گروه های آزمایشی 4 می باشد . برای رسیدن به درصد بالای درس ادبیات ، به داوطلبان کنکور سراسری ، مطالعه مبحثی درس ادبیات توصیه می شود .اولین درس دفترچه عمومی کنکور سراسری ۱۴۰۰ رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان به درس ادبیات اختصاص داره ، حدود  18دقیقه زمان ، برای پاسخگویی به درس ادبیات در کنکور سراسری در نظر گرفته شده است. یکی از دروس عمومی که اهمیت بسیار زیادی در کنکور دارد درس ادبیات فارسی است.

مبحث

تعداد سوالات در ادبیات در کنکور ۱۴۰۱

واژگان

۳

املاء

۳

زبان فارسی

۵

حفظ شعر

۱

آرایه های ادبی

۴

قرابت معنایی

۹

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱

دین و زندگی از جمله دروسی است که به صورت ترکیبی و مفهومی طرح شده است و تعداد 25 سوال با ضریب 3 در کنکور سراسری ۱۴۰۱ جایگاه پر رنگی دارد.درس دین و زندگی به دلیل محتوای شیرین و قابل فهم آن، یکی از دروسی است که در صورت مطالعه صحیح می توانید به راحتی درصد بالایی را در کنکور داشته باشید.یکی از دروس عمومی که ضریب بالایی دارد درس دینی در کنکور است. دینی کنکور با ضریب 3، اهمیت بسیار زیادی در رتبه دانش‌آموز دارد.

 دین و زندگی دهم

تعداد سوالات دین و زندگی دهم ۹ تست

عنوان درس

۰

درس 1

۲

درس 2

۱

درس 3

۰

درس 4

۱

درس 5

۱

درس 6

۱

درس 7

۱

درس 8

۰

درس 9

۰

درس 10

۱

درس 11

۱

درس 12

 دین و زندگی یازدهم

تعداد سوالات دین و زندگی دهم ۹ تست

عنوان درس

۰

درس 1

۱

درس 2

۱

درس 3

۱

درس 4

۰

درس 5

۱

درس 6

۱

درس 7

۰

درس 8

۲

درس 9

۱

درس 10

۰

درس 11

۱

درس 12

 دین و زندگی دوازدهم

تعداد سوالات دین و زندگی دهم ۷ تست

عنوان درس

۰

درس 1

۱

درس 2

۱

درس 3

۱

درس 4

۱

درس 5

۱

درس 6

۰

درس 7

۱

درس 8

۱

درس 9

۰

درس 10

بودجه بندی درس عربی ۱۴۰۱

درس عربی در کنکور تعداد 25 سوال را شامل می شود و کنکور سراسری ۱۴۰۱ ضریب 2 دارد .

تعداد سوال

عنوان مبحث

۸

ترجمه و تعریب

۴

درک مطلب

2

حرکت گذاری

3

تحلیل صرفی

۸

تحلیل صرفی

بودجه بندی رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱

کنکور تجربی هر ساله بیشترین داوطلبان را در مقایسه با رشته گروه های دیگر داشته است ،این افزایش تعداد و شیوه طراحی سوالات مفهومی باعث ایجاد رقابت تنگاتنگ بین داوطلبان شده است. داوطلبان کنکور تجربی در مدت زمان ۱۷۵ دقیقه باید به ۱۷۰ سوال در دفترچه سوالات اختصاصی و در مدت زمان ۷۵ دقیقه باید به ۱۰۰ سوال در دفترچه عمومی پاسخ دهند.درس ریاضی از جمله دروسی است که با حفظ کردن به تنهایی نمی تواند نتایج خوبی در کنکور داشته باشد افرادی که قصد قبولی در رشته های پزشکی را دارند درصد بالایی از این درس کسب کرده اند.با توجه به ماهیت درس ریاضی منابع در این درس از اهمیت ویژه ای برخوردار است به صورتی که بتوان در کمترین زمان بهترین نتیجه را کسب کرد.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان مبحث تعداد تست
توان های گویا و عبارت های جبری 1
هندسه 2
مجموعه-الگو-دنباله 0
لگاریتم و توابع نمایی 2
مثلثات 4
ترکیبات 2
احتمال 2
آمار 0
معادله و نامعادله 2
تابع 4
حد و پیوستگی 3
مشتق 2
کاربرد مشتق 3

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان مبحث تعداد تست
فیزیک و اندازه گیری 1
ویژگی های فیزیکی مواد 2
کار توان انرژی 1
دما و گرما 2
الکتریسته ساکن 4
جریان و مدار 4
مغناطیس و القای الکترومغناطیس 2
حرکت بر خط راست 4
دینامیک 3
نوسان و امواج 4
فیزیک اتمی و هسته ایی 3

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان مبحث تعداد تست
آرایش الکترونی و جدول دوره ای 5
ساختار لوویس 1
استوکیومتری 4
شیمی آلی 5
ترموشیمی 4
اسید و باز 4
سینتیک 2
تعادل 2
الکتروشیمی 3
جامد های بلوری 2
محلول ها 2

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان مبحث تعداد تست
گوارش و جذب مواد 2
تبادلات گازی 0
گردش مواد در بدن 4
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 1
تنظیم عصبی 1
حواس 1
دستگاه حرکتی 2
تنظیم شیمیایی 1
ایمنی 2
تقسیم یاخته 0
تولیدمثل 3
مولکول های اطلاعاتی 2
جریان اطلاعات در یاخته 3
انتقال اطلاعات در نسل ها 5
تغییر در اطلاعات وراثتی 2
از ماده به انرژی 2
از انرژی به ماده 3
فناوری های نوین زیستی 1
رفتارهای جانوران 1

 بودجه بندی رشته ریاضی کنکور ۱۴۰۱

داوطلبان کنکور ریاضی برای پاسخ دهی به دفترچه سوالات اختصاصی موظف هستند که در مدت ۱۷۵ دقیقه به ۱۳۵ سوال پاسخ دهند.اما زمان اختصاصی برای پاسخ گویی به دفترچه سوالات عمومی ۷۵ دقیقه می باشد که باید به ۱۰۰ سوال مربوطه پاسخ داد.رشته ریاضی که دروس شامل حسابان، هندسه تحلیلی، جبر و احتمال، آمار و مدلسازی، دیفرانسیل و ریاضیات پایه، هندسه تحلیلی و درس گسسته می باشد و از این دروس ۵۵ سوال لحاظ شده و میزان پاسخگویی آنها ۸۵ دقیقه می باشد.

بودجه بندی گسسته کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان مبحث تعداد سوال 
گراف 3
بردار 2
مربع لاتین 1
نظریه اعداد 4
ترکیبات 1

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان مبحث تعداد سوال در کنکور
چندضلعی محاطی و محیطی 3
نیمساز زوایای داخلی و محاسبه طول نیمساز 2
بیضی و سهمی 1
دایره 3
ماتریس 2

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان مبحث تعداد تست
11 و 10 معادله و نامعادله 2
لگاریتم ترکیبی با دترمینان 1
حد و پیوستگی یازدهم 2
حد و پیوستگی دوازدهم 2
12و11 حد و پیوستگی ترکیبی 1
لگاریتم 1
الگو و دنباله 2
تابع 7تابع ترکیبی با 2 لگاریتم1 ترکیبی با مثلثات
مثلثات 1مثلثات دوازدهم1مثلثات یازدهم ترکیبی1مثاثات یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان مبحث تعداد تست در کنکور
آرایش الکترونی و جدول دوره ای 5
فرمول شیمیایی 2
ظرفیت الکترون  1
شیمی آلی 6
استوکیومتری یا آنتالپی پیوند 1
ترکیبی موازنه و اکسایش و کاهش 1
تعادل 1
الکتروشیمیایی 3
اسید 3
ترموشیمی 1ترکیبی با استوکیومتری و 2 ترموشیمی
استوکیومتری 1
انحلال پذیری 1
ساختار لوویس 1
ترکیبی درصد جرمی با استوکیومتری 1
آنیون و کاتیون 1
سینتیک 2
محلول ها 2

  بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۱

   فیزیک دهم

تعداد سوال در کنکور

عنوان فصل

۱

اندازه گیری و چگالی

۱

کار توان انرژی

۳

ویژگی فیزیکی مواد

۲

دما و گرما قانون گازها

۳

ترمودینامیک

      فیزیک یازدهم

تعداد سوال در کنکور

عنوان فصل

۵

الکتریسته ساکن

۶

جریان الکتریکی

۳

مغناطیس

۰

القا

       فیزیک دوازدهم

تعداد سوال در کنکور

عنوان فصل

۵

حرکت بر خط راست

۳

دینامیک و حرکت دایره ای

۴+۱ ترکیبی

نوسان و امواج

۲

برهم کنش های موج

۵

فیزیک اتمی

2

فیزیک هسته ای

بودجه بندی رشته انسانی کنکور ۱۴۰۱

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۱

 فلسفه ۱ (یازدهم) 

تعداد سوالات فلسفه در کنکور انسانی ۱۴۰۱

نام فصل

۱

چیستی فلسفه

۱

ریشه و شاخه های فلسفه

۰

فلسفه و زندگی

۱

آغاز تاریخی فلسفه

۱

زندگی بر اساس اندیشه

۱

امکان شناخت

۰

ابزارهای شناخت

۱

نگاهی به تاریخچه معرفت

۱

چیستی انسان (۱)

۰

چیستی انسان (۲)

۱

انسان مجود خلاق گرا

 فلسفه ۲ (دوازدهم) 

تعداد سوالات فلسفه در کنکور انسانی ۱۴۰۱

نام فصل

۱

هستی و چیستی

۱

جهان ممکنات

۲

جهان علی و معلولی

۱

کدام تصویر از جهان؟

۱

خدا در فلسفه (۱)

۱

خدا در فلسفه (۲)

۰

عقل در فلسفه (۱)

۱

عقل در فلسفه (۲)

۰

آغاز فلسفه در جهان اسلام (۱)

۰

فلسفه در جهان اسلام (۲)

۰

دوران متاخر

بودجه بندی منطق در کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد سوالات منطق در کنکور انسانی

نام فصل

۱

منطق ترازوی اندیشه

۱

لفظ و معنا

۱

مفهوم و مصداق

۱

اقسام و شرایط تعریف

۱

اقسام استدلال استقرایی

۱

قضیه حملی

۱

احکام قضایا

۰

قیاس اقترانی

۱

قضیه شرطی و قیاس استثنایی

۱

سنجشگری در تفکر

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۱

 تاریخ دهم

تعداد سوالات تاریخ دهم در کنکور انسانی ۱۴۰۱

نام فصل

۰

تاریخ و تاریخ نگاری

۱

تاریخ، زمان و مکان

۱

باستان شناسی در جستجوی میراث فرهنگی

۰

پیدایش تمدن، بین النهرین و مصر

۰

هند و چین

۰

یونان و روم

۰

مطالعه و کاوش در گذشته های دور

۱

سپیده دم تمدن ایرانی

۰

از ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

۰

اشکانیان و ساسانیان

۰

آیین کشورداری

۰

جامعه و خانواده

۰

اقتصاد و معیشت

۱

دین و اعتقادات

۰

زبان، علم و آموزش

۱

هنر و معماری

  تاریخ یازدهم

تعداد سوالات تاریخ یازدهم در کنکور انسانی ۱۴۰۱

نام فصل

۰

منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی

۱

روش پژوهش در تاریخ ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک

۰

اسلام در مکه

۰

امت و حکومت نبوی در مدینه

۰

تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین

۰

امویان بر مسند قدرت

۱

جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

۰

اسلام در ایران، زمینه های ظهور تمدن ایرانی _ اسلامی

۰

ظهور و گسترش تمدن ایرانی _ اسلامی

۱

ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی

۰

حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول _ تیموری

۰

فرهنگ و هنر در عصر مغول _ تیموری

۱

تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره ی صفوی

۰

فرهنگ و تمدن در عصر صفوی

۱

قرون وسطا

۰

رنسانس و عصر جدید

                تاریخ دوازدهم

تعداد سوالات تاریخ دوازدهم در کنکور انسانی ۱۴۰۱

نام فصل

۱

تاریخ نگاری و منابع دوره ی معاصر

۱

ایران و جهان در آستانه دوره ی معاصر

۰

سیاست و حکومت در عصر قاجار ( از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه )

۱

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

۱

انقلاب مشروطه ایران

۰

جنگ جهانی اول و ایران

۰

ایران در دوره ی حکومت رضاشاه

۱

جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن

۰

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

۰

انقلاب اسلامی

۰

استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی

۰

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱

ریاضی دهم 

نام فصل

تعداد سوالات ریاضی دهم کنکور انسانی ۱۴۰۱

عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربردها)

(عبارت های گویا)

۱

۱

معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی)

(معادلات شامل عبارات گویا)

۱

۱

فصل تابع (نمودار تابع درجه ۲)

۲

کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)

۱

نمایش داده ها (نمودارهای یک متغیره)

۲

ریاضی یازدهم 

نام فصل

تعداد سوالات

آشنایی با منطق و استدلال ریاضی (گزاره ها و ترکیب گزاره ها)

۱

تابع (اعمال بر روی تابع)

(توابع پلکانی و قدر مطلقی)

۱

۱

آمار (شاخص های آماری)

(سری های زمانی)

۱

۱

ریاضی دوازدهم 

نام فصل

تعداد سوالات

آمار و احتمال ( شمارش )

( احتمال )

۱

۲

الگو های خطی ( دنباله حسابی )

( مدل سازی و دنباله )

۱

۱

الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )

۱

بودجه بندی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد سوالات

مبحث

۸

ترجمه

۳

تحلیل صرفی

۱

ضبط حرکات

۷

قواعد

۱

مفهوم

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد سوالات

نام فصل

۹

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

۶

عروض

۲

قافیه

۷

آرایه ادبی

۵

قرابت معنایی

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد سوالات

نام فصل

۲

روانشناسی; تعریف و روش مورد مطالعه

۴

روانشناسی رشد

۴

احساس، توجه، ادراک

۲

حافظه و علل فراموشی

۲

تفکر (۱) حل مسئله

۳

تفکر (۲) تصمیم گیری

۲

انگیزه و نگرش

۱

 

روانشناسی سلامت

بودجه بندی کنکور هنر ۱۴۰۱

بودجه بندی خلاقیت موسیقی کنکور هنر ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات خلاقیت موسیقی در کنکور : ۲۰ سوال، مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات خلاقیت موسیقی در کنکور : ۲۰ دقیقه بوده و میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال : ۶۰ ثانیه می باشد.

تعداد سوالات

مبحث

تعداد سوالات

مبحث

تعداد سوالات

مبحث

۳

مد شناسی موسیقی ایرانی

۱

تاریخ موسیقی غرب

۲

فرم شناسی

۴

ساز شناسی غربی

۱

تاریخ موسیقی ایران

۲

آکور شناسی

۲

ساز شناسی ایرانی

۲

موسیقی فیلم

    3

هارمونی

بودجه بندی خواص مواد کنکور هنر ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات خواص مواد در کنکور: ۲۰ سوال، مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات خواص مواد در کنکور : ۲۷ دقیقه بوده و میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال: ۴۸ ثانیه می باشد.

تعداد سوالات

مبحث

تعداد سوالات

مبحث

تعداد  سوالات

مبحث

۳

مواد و مصالح

۱

شیمی رنگ

۱

حلال ها و رنگ برها

۴

کاغذ و چاپ

۱

عکاسی

۱

چسب

۱

شیشه

۳

ابزار و اسلوب های هنری

۲

آلات موسیقی

۲

الیاف نساجی

۱

مرمت و موزه داری

 

 

بودجه بند ی خلاقیت نمایشی کنکور ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات خلاقیت نمایشی مواد در کنکور: ۲۰ سوال ، مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات خلاقیت نمایشی در کنکور : ۱۳ دقیقه بوده و میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال : ۳۶ ثانیه می باشد.

تعداد سوالات

مبحث

تعداد سوالات

م بحث

۱

عناصر نمایش

۲

سینمای ملل

۱

نمایش در شرق

۱

سبک های سینمایی

۱

ماسک و گریم

۱

کارگردانان خلاق دوره ی صامت

۳

نمایش در ایران

۲

درک تصویر

۱

نمایش عروسکی

1

اسطوره و حماسه

4

سینمای ایران

1

انیمیشن

 

 

1

 مباحث فنی سینما

بودجه بندی خلاقیت تصویری تجسمی کنکور ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات خلاقیت تصویری تجسمی در کنکور: ۲۰ سوال، مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات خلاقیت تصویری تجسمی در کنکور : ۲۴ دقیقه بوده و میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال : ۷۲ ثانیه می باشد.

مبحث

عناصر و کیفیات بصری

شناخت تکنیک و ابزار

شناخت آثار هنرمندان

شناخت سبک های هنری

مبانی طراحی گرافیک

سایر موضوعات

تعداد سوالات

۵

۲

۳

۳

۳ 

۴

بودجه بندی ترسیم فنی کنکور ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات ترسیم فنی در کنکور: ۲۰ سوال ، مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات ترسیم فنی در کنکور : ۲۶ دقیقه بوده و میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال : ۷۸ ثانیه می باشد.

تعداد سوالات

مبحث

تعداد سوالات

مبحث

تعداد سوالات

مبحث

۱

تاریخچه

۱

جایگاه خط و صفحه

۱

مقیاس

۱

مثلث

۱

رسم سه  نما

۳

نقشه کشی معماری

۲

چند ضلعی

۳

مجهول یابی

۱

مکعبات کوچک

 

 

۱

تصاویر سه بعدی

۲

ترسیمات هندسی

 

 

۱

هندسه احجام

۱

برش و تداخل

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور: ۳۰ سوال ، مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور : ۲۵ دقیقه بوده و میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال : ۷۸ ثانیه می باشد.

تعداد سوالات

مبحث

تعداد سوالات

مبحث

تعداد سوالات

مبحث

تعداد سوالات

مبحث

۲

اعداد حقیقی

۱

درصد

۳

چند ضلعی

۱

گرما

۱

معادله

۱

هوش و ریاضی

۳

تبدیلات هندسی

۱

کار و انرژی

۲

نسبت و تناسب

۱

اعداد گویا

۲

هندسه در فضا

۱

نور

۱

رادیکال

۲

مثلث

۱

دایره

۱

خواص مواد

 

 

۲

الگو سازی

۱

فشار

3

هوش شناسی

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات درک عمومی هنر در کنکور : ۳۰ سوال ، مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات درک عمومی هنر : ۲۵ دقیقه بوده و میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال : ۴۸ ثانیه می باشد.

مبحث

تعداد سوال

مبحث

تعداد سوال

مبحث

تعداد سوال

هنر پیشا تاریخ ایران

۱

هنر پیشا تاریخی جهان

۱

سبک های هنری

۵

هنر ایران باستان

۱

چین و ژاپن

۱

صنایع دستی

۲

هند

۱

بین النهرین

۱

عکاسی

۳

اژه و یونان

۱

هنر اسلامی ایران

۴

موسیقی

۱

قرون وسطی

۱

هنر رنسانس

۱

نمایش

۴

خوشنویس

۱

چاپ

۱

   

بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۱

بودجه بندی زبان اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات زبان اختصاصی در کنکور : ۷۰ سوال ، مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات زبان اختصاصی : ۱۰۵ دقیقه بوده و میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال : ۹۰ ثانیه می باشد.

مبحث

تعداد سوالات

واژگان

۱۵

گرامر

۱۰

کاربرد زبان

۱۰

ترتیب واژه

۵

کلوز تست

۱۰

ریدینگ

۲۰

آگاهی از بودجه بندی کنکور 1401 ، برای یک برنامه ریزی هدفمند و منظم از اهمیت بالایی برخوردار است و دانش آموز از اهمیت مباحث و زمان گذاری بر مباحثی که سوالات بیشتر از آنها در کنکور ارائه می شود از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .

ارسال دیدگاه جدید

تصویر کد امنیتی ثبت نظر