تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی

بعد از اعلام سازمان سنجش مبنی بر اینکه داوطلبان کنکور سراسری می توانند انتخاب کنند که کنکور نظام قدیم یا نظام جدید را شرکت کنند یکی از بحث های داغ انجمن های کنکور انسانی و سوالات متداول دانش آموزان از مشاوران تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید بوده است.

سوالاتی مثل کنکور انسانی نظام قدیم سخت تره یا نظام جدید یا اینکه کتابای نظام قدیم و جدید چه فرقی با هم دارن، کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید و اینجور سوالات که طبیعتا برای پاسخ به این سوالات و انتخاب درست بین نظام قدیم و جدید انسانی باید به طور دقیق هر دو کنکور نظام قدیم و نظام جدید را با هم به صورت درست و علمی بررسی کنیم.
از کنکور نظام قدیم مسلما اطلاعات بیشتری در دسترس داریم ولی چون خیلی از برگزاری کنکور نظام جدید نگذشته است شاید اطلاعات خیلی دقیق نباشد یا در سال های بعد تغییر کند. اطلاع از این تفاوت ها و انتخاب بهترین گزینه بین نظام قدیم و نظام جدید شما را برای برنامه ریزی کنکور انسانی دقیق تر هم کمک می کند.در این مطلب هم به تفاوت سوالات کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی می پردازیم هم تغییرات و تفاوت کتاب های نظام قدیم و نظام جدید انسانی را بررسی می کنیم.

 

نام درس

تعداد سوالات مشترک بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی

درصد سوالات مشترک بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی

دین و زندگی

7 سوال

28 درصد

زبان

8 سوال (دو متن درک مطلب)

32درصد

ریاضی

14 سوال

70 درصد

اقتصاد

7 سوال

47 درصد

ادبیات اختصاصی

11 سوال

37 درصد

عربی اختصاصی

4 سوال

20 درصد

تاریخ

5 سوال

33درصد

جغرافیا

5 سوال

33درصد

علوم اجتماعی

10 سوال

50 درصد

فلسفه و منطق

20 سوال

80 درصد

روانشناسی

10 سوال

50 درصد

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کنکور سراسری انسانی نیز سوال تاریخ ادبیات به یک عدد تنزل یافته و بر تعداد سوالات آرایه و املاء افزوده شده است. در کنکور نظام قدیم از چهار کتاب ادبیات فارسی 2 و 3، پیش دانشگاهی و زبان فارسی سوم برای سوالات عمومی و همچنین تاریخ ادبیات، عروض و قافیه و نقد ادبی، آرایه های ادبی برای سوالات تخصصی استفاده می شد اما در کنکور نظام جدید برای طراحی سوالات عمومی از فارسی 1، 2 و 3 و برای طراحی سوالات تخصصی از سه کتاب علوم و فنون ادبی در کنار کتاب های فارسی استفاده می شود.وضعیت درس عربی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید: در کنکور منبع سوالات عمومی و تخصصی عربی سه کتاب عربی 1، 2، و 3 ( پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ) است؛ این در حالی است که در کنکور نظام قدیم سوالات عمومی عربی از کتاب عربی پیش دانشگاهی انسانی طراحی نمی شد. بیشتر سوالات درس عربی نیز در کنکور سراسری انسانی از ترجمه و درک مطلب خواهد بود. اضافه شدن تست واژگان در کنکور نظام جدید، تغییر تیپ سوالات از نکات دیگری است که در کنکور نظام جدید وجود دارد.مباحث جدید در مجموعه درس عربی در نظام جدید:در ابتدا باید بگوییم که عنوان کتاب عربی به عربی، زبان قرآن تبدیل شده است. تمرین های دروس مختلف عربی دارای تغییرات بسیاری بوده است. مثلا تمرین چهارم، هفتم و هشتم درس یک کتاب پایه دوم دبیرستان نظام قدیم، در کتاب پایه دهم نظام جدید با تغییرات بسیاری آمده است. متن بعضی از دروس کتاب عربی نظام جدید با کتاب عربی نظام قدیم متفاوت است. مثلا متن درس دوم کتاب عربی، زبان قرآن 1 با عربی انسانی نظام قدیم متفاوت است. علاوه بر آن بعضی قواعد درس عربی مانند صیغ افعال حذف شده است و بعضی از جداول اعلموا حذف شده اند.وضعیت درس دین و زندگی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید: 

 

طراح کنکور نظام جدید در طراحی سوالات توجه ویژه ای به متن دروس دارد و سوالات درس دین و زندگی کنکور سراسری انسانی نظام جدید بیشتر متن محور است تا ترجمه محور. سوالات کنکور سراسری انسانی نظام جدید از سه کتاب دین و زندگی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می شود، در حالی که سوالات کنکور سراسری نظام قدیم از سه کتاب دین و زندگی 1، 2 و 3 طراحی می شود.
دروس حذف شده از دین و زندگی سال دهم:
جلوه های حکمت و تدبیر
با کاروان هستی
سرمایه های انسان ( مباحث این درس در درس پر پرواز مطرح شده است. )
خود حقیقی ( به جای این چهار درس، درس هدف زندگی و درس پر پرواز اضافه شده است. )
نظارت همگانی
کار و درآمد حلال
درس آهنگ سفر در دین و زندگی پایه دهم جایگزین درس اعتماد بر او شده است
دروس حذف شده از دین و زندگی سال یازدهم:
در انتظار طلوع
ویژگی های حکومت اسلامی
زمینه های پیوند
کانون مهر

 

دروس حذف شده از دین و زندگی سال دوازدهم:

 

دین و زندگی پیش دانشگاهی دارای دو سه بخش و ده درس است اما در کتاب دین و زندگی سال دوازدهم، دو بخش اصلی و ده درس داریم و بخش دوم و سوم دین و زندگی پیش دانشگاهی در هم ادغام شده اند.
درس توحید و سبک زندگی و درس فقط برای او جایگزین دو درس حقیقت بندگی و در مسیر اخلاص شده است. درس احکام الهی در زندگی روزمره حذف و درس برنامه ای برای فردا جایگزین آن شده است. عنوان درس دهم نیز تغییر و به تمدن جدید و مسئولیت ما تبدیل شده است.
وضعیت درس زبان انگلیسی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید: 
در کنکور نظام قدیم، منابع سوالات زبان انگلیسی کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان و کتاب زبان انگلیسی پیش دانشگاهی است؛ اما در کنکور نظام جدید، سوالات زبان انگلیسی از سه کتاب زبان انگلیسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می آید.تغییرات جدید درس زبان انگلیسی نظام جدید: 

 

بیشترین تغییرات در کتاب های زبان انگلیسی نظام جدید اضافه شدن کلمات جدید به آن و کاربردی شدن این کلمات است. طراح کتاب کوشیده تا واژگان مستعمل و کاربردی روزمره را وارد کتاب درسی کند. همچنین لغات خارج از کتاب در کنکور نظام قدیم، وارد کتاب های درسی نظام جدید شده است.
وضعیت درس ریاضی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید: 
سوالات ریاضی کنکور انسانی نظام قدیم از کتاب های ریاضی 1، آمار و مدل سازی، ریاضی سال سوم و پیش دانشگاهی بوده است؛ اما سوالات کنکور ریاضی نظام قدیمی از 3 کتاب ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می شود. 20 سوال در این بخش وجود دارد که زمان در نظر گرفته برای آن 25 دقیقه است.
تغییرات جدید درس ریاضی نظام جدید:
عنوان درس ریاضی و کتاب های آن به ریاضی و آمار 1، 2 و 3 در نظام جدید تغییر کرده است.


 

وضعیت درس اقتصاد در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید: 

 


در کنکور سراسری انسانی نظام جدید 15 سوال از درس اقتصاد طراحی می شود  و مدت زمان 10 دقیقه به آن اختصاص داده شده است. تمام سوالات از کتاب اقتصاد سال دهم طراحی می شود.
مباحث جدید در کتاب اقتصاد نظام جدید: 
فصل اقتصاد ایران
فصل اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

 

تغییرات جدید درس تاریخ و جغرافیا نظام جدید: 

 

درس جغرافیا:
دروس جغرافیای پایه دوم دبیرستان 18 درس است اما در پایه دهم به ده درس کاهش یافته است. برخلاف نظام قدیم که کتاب سال دوم دبیرستان تخصصی برای جغرافیای گروه انسانی در نظر گرفته شده بود، در نظام جدید کتاب جغرافیای ایران پایه دهم بین همه گروه های نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش مشترک است.
جغرافیای پایه سوم دبیرستان نظام قدیم شامل 16 درس و 9 مطالعه موردی است درحالی که جغرافیای پایه یازدهم شامل 11 درس و چهار مطالعه موردی می شود. مطالب تقریبا مشترک هستند اما از حجم آن ها در جغرافیای پایه یازدهم نظام جدید کاسته شده است.
جغرافیای پیش دانشگاهی نظام قدیم دارای 11 درس است اما جغرافیای 3 نظام جدید شامل شش درس می شود. با وجود کاهش تعداد درس ها، از حجم مطالب و صفحات جفرافیای 3 نظام جدید چندان کاسته نشده است.
درس تاریخ:
درس تاریخ ایران و جهان 1 پایه دوم دبیرستان نظام قدیم به تاریخ ایران و جهان باستان تغییر نام داده است. تاریخ دوم دبیرستان نظام قدیم دارای 22 درس است اما در کتاب تاریخ ایران و جهان باستان نظام جدید به 16 درس تقلیل یافته است. در کتاب تاریخ پایه دهم نظام جدید حدود 50 صفحه حذف شده است.
درس تاریخ ایران و جهان 2 پایه سوم دبیرستان دارای 26 درس است درحالی که دروس کتاب تاریخ 2 پایه یازدهم 16 درس است. حدود 70 صفحه از کتاب تاریخ سوم دبیرستان نظام قدیم حذف شده است و در کتاب تاریخ 2 وجود ندارد.
کتابی که در پیش دانشگاهی تدریس می شود، کتاب تاریخ شناسی با 14 درس بود اما در نظام جدید، کتاب تاریخ 3 در پایه دوازدهم با 12 درس تدریس می شود. حجم کتاب دوره نظام قدیم و دوره نظام جدید چندان تفاوتی ندارد.

 وضعیت درس جامعه شناسی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید:

 

درس جامعه شناسی در کنکور سراسری نظام جدید دارای 20 سوال در مدت زمان 15 دقیقه است. منابع امتحانی آزمون سراسری انسانی نظام قدیم جامعه شناسی 1، 2 و علوم اجتماعی بوده است اما در کنکور سراسری نظام جدید جامعه شناسی 1، 2 و 3 منبع آزمون است. همچنین در کنکور سوالات مصداقی نیز اضافه شده است.تغییرات جدید درس جامعه شناسی نظام جدید:

 

کتاب جامعه شناسی دوم دبیرستان نظام قدیم دارای 18 درس است اما در جامعه شناسی پایه دهم 14 درس داریم. با وجود کاهش تعداد دروس در حجم کتاب تغییری ایجاد نشده است و درس های دو دوره بسیار به هم شبیه هستند و تنها عنوان بعضی دروس تغییر کرده است.
کتاب جامعه شناسی پایه سوم دبیرستان شامل 14 درس است اما جامعه شناسی 2 نظام جدید 15 درس دارد. به لحاظ حجم نیز کتاب جامعه شناسی 2 نظام جدید حدود 40 صفحه بیشتر است.
علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم دارای 14 درس و جامعه شناسی 3 دوره نظام قدیم دارای 10 درس است. به لحاظ حجم کتاب ها کتاب جامعه شناسی 3 نظام جدید حجم کمتری دارد.

 

تغییرات جدید کتاب منطق سال دهم:

 

مباحث منفصل مانعه الرفع در درس هفتم، تداخل، تداخل تحت تضاد و عکس نقیض در درس هشتم، مباحث اثبات قیاس اقترانی از کتاب منطق سال دهم حذف شده است. .
تغییرات جدید کتاب فلسفه سال یازدهم:
مباحث جدید فصل یک : مکتب روانشناسی رفتارگرا، مکتب روانشناسی گشتالت و مبانی فلسفی شان
فصل دوم، سوم و چهارم بدون تغییر مانده است.
مباحث جدید فصل پنج : مفهوم روح مجرد و یاد آوری
مباحث جدید فصل شش : مباحث منطق و اخلاق
مباحث جدید فصل هفتم ( فصل کاملا جدید ) : فلسفه بعد از ارسطو ( کلبیان، رواقیون، اپیکوریان، نو افلاطونیان و دیدگاه
 عرفانی )تغییرات جدید کتاب فلسفه سال دوازدهم:

 


مباحث زبان مابعد الطبیعه، خطبه اول نهج البلاغه در فصل یک، مضمون حکایات در فصل شش، حکایات تمثیلی در فصل هشت، مباحث حرکت جوهری، تکامل جهان و حلال مشکلات حذف شده اند.
مباحث وجود و امکان و امتناع در فصل سه، اهمیت اصل علیت، وجوب علی و معلولی و وجوب مقدم بر وجود، برهان وجوب و امکان در فصل چهار به مطالعه آزاد منتقل شده اند.
تفاوت درس روانشناسی در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی 
درس روانشناسی نظام جدید نسبت به نظام قدیم تفاوت های بسیاری داشته است اما همانند نظام قدیم تنها در یک سال تحصیلی تدریس می شود. مباحث بیماری های روانی در کتاب روانشناسی نظام جدید حذف شده است.وضعیت درس روانشناسی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید:

 

تعداد سوالات روانشناسی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم 20 سوال با 20 دقیقه است. سوالات روانشناسی کنکور سراسری به سمت مفهومی شدن می رود و بیشترین تعداد سوالات روانشناسی را به خود اختصاص می دهد. این مستلزم تسلط و دقت بیشتر بر روی مباحث کتاب است. همچنین در کنکور نظام جدید علاوه بر تعاریف، مصادیق تعاریف در جهان خارج نیز مورد پرسش قرار می گیرد. در کنکور سراسری انسانی سال 98، سه تست از خارج از کتاب روانشناسی سال یازدهم و از کتاب روانشناسی نظام قدیم آمده بود.
تغییرات جدید درس روانشناسی نظام جدید: 
روانشناسی سوم دبیرستان نظام قدیم دارای چهار فصل اصلی کلیات، رشد، فرآیندهای شناختی و سلامت روانی و اختلال روانی است؛ اما روانشناسی سال یازدهم دوره نظام جدید شامل هشت درس می شود. به لحاظ حجم دو کتاب تقریبا برابر هستند و کتاب روانشناسی سال یازدهم کمی بیشتر است
 

 

ارسال دیدگاه جدید

تصویر کد امنیتی ثبت نظر