تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید تجربی

در دو سال اخیر یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان این بوده که بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید تجربی کدام را شرکت کنند که برای پاسخ به این سوال قطعا عوامل مختلفی دخیل هستند که معمولا جزو سوالات داوطلبان از مشاوران هم هست.

تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید تجربی

در دو سال اخیر یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان این بوده که بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید تجربی کدام را شرکت کنند که برای پاسخ به این سوال قطعا عوامل مختلفی دخیل هستند که معمولا جزو سوالات داوطلبان از مشاوران هم هست. سوالاتی مثل ککور تجربی نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید، در کنکور تجربی نظام قدیم سخت تره یا نظام جدید، تفاوت و تغییرات کتاب های نظام جدید و نظام قدیم در چیست و سوالاتی مثل این که به دلیل اینکه برای خیلی از داوطلبان سوال بوده است تصمیم گرفتیم در مطلبی جامع به پاسخ به این سوال بپردازیم. در ادامه با بررسی سوالات کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید به صورت درس به درس میزان سختی و آسانی هر درس را نمره گذاری می کنیم که بتوانیم به صورت  علمی و یکپارچه تر به تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید رشته تجربی پی ببریم. بعد از بررسی سوالات کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید به بررسی تغییرات و تفاوت کتاب های درسی نظام جدید نسبت به نظام قدیم رشته تجربی می پردازیم.

 

نام درس

تعداد سوالات مشترک بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید تجربی

درصد سوالات مشترک بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید تجربی

ادبیات

9 سوال

36درصد

عربی

7سوال

28درصد

دین و زندگی

7سوال

28درصد

زبان

8سوال

32درصد

ریاضی

27 سوال

90 درصد

فیزیک

27 سوال

90 درصد

شیمی

17 سوال

49 درصد

زیست شناسی

14 سوال

28 درصد

زمین شناسی

7 سوال

28 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییرات و تفاوت کتاب ادبیات نظام قدیم و نظام جدید تجربی

در کتاب ادبیات نظام جدید تجربی نسبت به نظام قدیم حذفیات زیادی اعمال شده است. برای مثال به طور کامل مباحث تاریخ ادبیات که در ادبیات نظام قدیم به معرفی اثر و نویسنده و ... پرداخته می شد دیگر به شکل قبل در کتاب های نظام جدید وجود ندارد و حذف شده است و البته اهمیت این مبحث در کنکور هم به همان نسبت کم شده است به طوری که در کنکور نظام جدید تنها یک سوال از این مبحث داشتیم. از طرفی در کتاب ادبیات نظام جدید به مبحث آرایه های ادبی مبحثی به اسم شیوه های بلاغی اضافه شده است البته یادگیری آن کار سختی نیست. از طرفی به دلیل کم تر شدن حجم کلی مطالب مسلما حجم مباحثی مثل املا و واژگان هم کمتر شده و در دروس غیر مشترک به طور کلی سطح سختی درس ها نسبت به نظام قدیم کم تر است.

 

تغییرات و تفاوت کتاب عربی نظام قدیم و نظام جدید تجربی

تغییرات و تفاوت عمده ای که در کتاب درسی عربی نظام جدید نسبت به نظام قدیم شاهد آن هستیم در کنار کمتر شدن حجم مطالب درس، تغییر رویکرد بنیادین است. در کتاب های نظام قدیم عربی تاکید مولفان بیشتر روی یادگیری قواعد بود اما در در کتاب های عربی نظام جدید توانایی و فنون ترجمه جایگاه پررگ و ویژه تری پیدا کرده است. به دلیل این تغییر رویکرد در کتاب عربی نظام جدید ددر بخش قواعد شاهد حذف مباحثی مانند اعراب، اعلال، مفعول فیه و تمییز هستیم. ولی از طرفی تقریبا شاهد افزایش تعداد لغات جدید در کتاب عربی نظام جدید نسبت به نظام قدیم هستیم.

 

تغییرات و تفاوت کتاب دین و زندگی نظام قدیم و نظام جدید تجربی

اولین تغییرات و تفاوتی که با بررسی کتاب های دین وزندگی نظام قدیم و نظام جدید به آن بر می خوریم کمتر شدن قابل توجه تعداد دروس هر سه پایه است. از آنجایی که در این درس با سوالات حفظی سر و کار داریم این کمتر شدن تعداد دروس کار داوطلبان را راحت تر می کند. درس دین و زندیگ نظام قدیم در مجموع سه پایه شامل 42 درس بوده است که این تعداد در کتاب دین و زندگی نظام جدید به 34 درس کاهش یافته است. تغییرات جالب و مثبت دیگری که کتاب دین و زندگی نظام جدید نسبت به نظام قدیم داشته است عوض شدن جایگاه آیات در متن درس است. در کتب نظام قدیم آیات در ابتدای هر درس آمده بود و بعد متن درس ارائه می شد که باعث سخت تر شدن ارتباط دادن آیات با متن درسی می شد اما در کتاب دین و زندگی نظام جدید زیر هر متن آیه مربوطه هم آورده شده که کار تحلیل را رای داوطلبان آسان تر می کند.

 

تغییرات و تفاوت کتاب زبان نظام قدیم و نظام جدید تجربی

شاید تا حدودی در درس زبان حداقل در ظاهر کمترین تغییرات و تفاوت را بین دو کتاب نظام قدیم و نظام جدید شاهد باشیم. اولین تغییر این است که در نظام قدیم دانش آموزان باید فقط کتاب زبان 3 و پیش دانشگاهی را مطالعه می کردند اما در حال حاضر باید سه کتاب زبان دهم تا دوازدهم را مطالعه کنند که کمی از نظر حجم ممکن است بیشتر به نظر برسد. در بخش گرامر تغییرات زیادی را شاهد نیستیم ومطالب گذشته تقریبا در کتاب های زبان نظام جدید هم به شکل دیگری گنجانده شده است. اما بیشترین تغییرات را شاید در بخش لغات شاهد بودیم که تا حدودی سعی شده اصطلاحات روزمره تر به بخش لغات اضافه شود. از طرفی خیلی اوقات در درس زبان کنکور های نظام قدیم پیش می آمد که کلماتی خارج از کتاب درسی در سوالات دیده می شد که تا حدود زیاد این کلمات در کتاب های نظام جدید پوشش داده شده است.

 

 

تغییرات و تفاوت کتاب زیست شناسی نظام قدیم و نظام جدید تجربی

اولین تغییر و تفاوت در درس زیست شناسی نظام قدیم و نظام جدید تجربی، فارسی سازی اصطلاحات علمی است که در واقع  اصطلاحات و کلماتی که قبلا در نظام قدیم با آن ها آشنا بودیم جای خود را به اصطلاحات فارسی شده داده اند و این تغغیر اولین و سطحی ترین تغییر است. از نظر حجم می توان گفت که تا حدودی با توجه به حذف مطالب حجم درس زیست شناسی نظام جدید در مجموع نسبت به زیست شناسی نظام قدیم کمتر شده است. از نظر تعداد فصول، در کتاب  های زیست شناسی نظام جدید 24 فصل داریم که اینتعداد برای کتاب نظام قدیم 30 فصل بوده است. تقریبا می شود گفت علاوه بر کاهش تعداد سرفصل و حجم از سختی مطالب هم کمتر شده است. در کتاب های نظام قدیم تاکید زیادی روی مسائل عددی و محاسباتی می شد که در کتب نظام جدید کاملا ین رویکرد عوض شده و تا حدودی می توانیم بگوییم که کتاب های زیست شناسی نظام جدید عکس محور هستند و دانش آموزان باید تسلط زیادی روی تجزی و تحلیل عکس ها داشته باشند. در کتاب های زیست شناسی نظام جدید در مقایسه با نظام قدیم، ویروس، باکتری و قارچ آغازیان، دودمانه (شجره نامه)، سه شاخه گیاهان و سه فرمانرو ( که همیشه یکی از سخت ترین سوالات زیست را در کنکور نظام قدیم داشت) به طور کامل حذف شده است، پیدایش حیات،تکامل ها که شامل سه فصل می شد کم حجم تر شده و در یک فصل خلاصه شده است. از طرفی مباحثی هم به کتاب زیست شناسی نظام جدید اضافه شده است که شامل: تامین اکسیژن و مواد مغذی قلب، انواع روش های تنفس در جانوران، جزئی نگری و کلی نگری، نگرش بین رشته ای، اخلاق زیستی، فناوری نوین زیست شناسی،ژن شناسی، خدمات بوم سازگان، تامین انرژی های تجدید پذیر، وزن مناسب و توده بدنی ونایدیسی می باشد.

 

تغییرات و تفاوت کتاب زمین شناسی نظام قدیم و نظام جدید تجربی

در درس زمین شناسی تغییرات حجم کتاب های نظام جدید نسبت به نظام قدیم بسیار مشهود است. در نظام قدیم برای کنکور داوطلبانباید دو کتاب سوم و پیش دانشگاهی و در مجموع 19 فصل را مطالعه می کردند که در نظام جدید  فقط در سال یازدهم کتاب زمین شناسی را داریم که در کل هفت فصل دارد. مباحث این هفت فصل هم به مراتب ساده تر از مطالب کتاب های نظام قدیم می باشد. برخی از مباحث و فصول کتاب های زیست شناسی نظام قدیم و نظام جدید مثل کهکشان راه شیری، انرژی زمین گرمایی، ذخایر زمین (نفت، گاز و زغال سنگ و…) ،آب های زیر زمینی، آبخانه، آبدهی، صفحات زمین و زلزله و گسل، نیمرخ های خاک،کانی ها و سنگ های ارزشمند با هم مشترک هستند.

 

تغییرات و تفاوت کتاب شیمی نظام قدیم و نظام جدید تجربی

از مقایسه دو کتاب شیمی نظام قدیم و نظام جدید تغییرات و تفاوتی که در درجه اول به چشم می خورد کاهش تقریبی مسائل است که به طور مثال حجم و تیپ بندی سوالات استوکیومتری بسیار کم تر شده است و در کل بیشتر مباحثی سختی که در کتاب شیمی نظام قدیم وجود داشته است در کنکور نظام جدید حذف شده یا کاهش حجم داشته است. در بخش حفظیات هم با وجود حذف مطالب به نسبت سخت و خشک مطالب حفظی جدید و کاربردی تر مثل: نحوه ی تشکیل عناصر، غنی سازی ایزوتوپ ها، هوای مایع، تقطیر جزء به جزء ، لایه اوزون، یون های آب اشامیدنی،اثر گلخانه ای،بیو شمی یا شیمی سبز، توسعه های پایدار(کاربردهای شیمی سبز) ، تروپوسفر و تراوا و ... اضافه شده است. از مطالبی که حجم آن ها کم شده است یا رویکر کتاب نظام جدید نسبت به آن موضوعات تغییر کرده است می توان به تعداد واکنش های حفظی و مبحث شیمی آلی اشاره کرد.

 

تغییرات و تفاوت کتاب ریاضی نظام قدیم و نظام جدید تجربی

در کتاب های ریاضی نظام جدید هم تغییرات در رویکرد داشته ایم هم تغییرات در حجم مطالب مشاهده می شود. به طور خلاصه می توان گفت کتابریاضی جدید بسیار ساده تر و کم حجم تر از کتاب ریاضی نظام قدیم شده است. به طور مثال مبحث انتگرال، دنباله و ماتریس به طور کامل حذف شده است و همچنین بخش های سخت کاربرد مشتق و هندسه فضایی و قسمت زیادی از مثلثات که از سخت ترین مباحث برای داوطلبان نظام قدیم تجربی بوده هم حذف شده و عملا چیز زیادی از آن باقی نمانده است. بیش تر مطالب کتاب های ریضی نظام جدید روی مباحث معادلات و تابع و حد استوار شده است. نکته جالب توجه این است که در نظام جدید برای درس هندسه دیگر کتاب جداگانه ای نداریم و مطالب آن در کتاب های ریاضی سه پایه نظام جدید  تلفیق شده است.

 

 

تغییرات و تفاوت کتاب فیزیک نظام قدیم و نظام جدید تجربی

تغییرات و حذفیات در کتاب فیزیک کنکور نظام جدید تجربی  نسبت به کتاب های نظام قدیم بیشتر از کتاب فیزیک رشته ریاضی اتفاق افتاده است که طبیعتا تصمیم درستی است. در کل مباحث زیادی به طور کامل حذف شده یا قسمت زیادی از حجم آن کاهش پیدا کرده است. از مهم ترین مباحثی که می شود به حذف آن اشاره کرد نور و آینه و عدسی می باشد.  مباحث امواج الکترو مغناطیس نوسان، موج و صوت هم  کم حجم تر شده است و بخش مدار نیز به طور کلی ساده تر شده است. مباحث شکافت هسته ای و گداخت هسته، سقوط آزاد،حرکت دایره ای و تداخل امواج مباحثی هستند که از کتاب فیزیک نظام جدید تجربی حذف شده اند اما در کتاب فیزیک نظام جدید ریاضی همچنان وجود دارند. البته ناگفته نماند تعدادی سرفصل هم به کتاب های نظام جدید فیزیک اضافه شده که بیشتر جنبه حفظی مفهومی دارند که مدلسازی فیزیک، سازگاری یکاها، تخمین مرتبه بزرگی، حرکت براونی، اصل ارشمیدس، شار از این مباحث هستند. اما حذف عجیبی که در کتاب فیزیک نظام جدید صورت گرفته است حذف فصل اندازه گیری و بردار است که یک فصل ریشه ای و پایه ای است و برای یادگیری مفهوم خیلی از فصل ها پیش نیاز است و در واقع علی رغم حذف از کتاب دانش آموزان باید با مطالب آن آشنا باشند.
 

ارسال دیدگاه جدید

تصویر کد امنیتی ثبت نظر