گروه اصلی حرف آخر

انتخاب رشته۱۵۱ هزار نفر از داوطلبان کنکور بر اساس سوابق تحصیلی

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تا ساعت هشت صبح امروز دوم شهریور ماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۵۱ هزار ۷۵۷ نفر اقدام به ثبت‌نام انتخاب رشته کرده‌اند.

 حسین توکلی درباره آخرین آمار ثبت نام انتخاب رشته داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی گفت: ثبت نام انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو در رشته‌هایی که پذیرش آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی صورت یا به عبارتی بر اساس معدل کتبی دیپلم در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ صورت می‌گیرد منحصرا به صورت اینترنتی از روز دوشنبه۲۰ اسفند سال ۹۷ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و در روز پنجشنبه ۲۸ شهریور ماه پایان می‌پذیرد.

وی ادامه داد: دفترچه راهنمای ثبت‌نام و جدول کد رشته محل‌های مربوط به پذیرش رشته‌های مذکور از هفدهم بهمن ماه سال ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش  قرار گرفت است لذا کلیه داوطلبان متقاضی می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط به پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ذیربط و همچنین اطلاعیه‌های تکمیلی روزهای دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ و یکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸ به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته حداکثر ۱۰۰رشته محل به روش اینترنتی اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تا ساعت هشت صبح امروز دوم شهریورماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۵۱ هزار ۷۵۷ نفر اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند و ظرفیت پذیرش دانشجو برای سوابق تحصیلی کنکور سراسری ۹۸ به جز ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر در نظر گرفته شده است.

گذاشتن نظر