گروه اصلی حرف آخر

وام‌های اضطراری دانشجویان افزایش پیدا می‌کند

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت گفت: مقرر شده تا وام‌های اضطراری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

سیما سادات لاری، معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت  با اشاره به لزوم نوسازی فضا‌های ورزشی و امکانات فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است سرانه فضای ورزشی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور افزایش پیدا کند و این طرح نیازمند اختصاص بودجه‌ای جداگانه از حوزه آموزش است.

او ادامه داد: در حال حاضر ۵۸ دانشگاه در المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در شهر تبریز در حال برگزاری است.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده در سال‌های گذشته قرار بود که سرانه ورزشی هر دانشجو ۳ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، اما متاسفانه با بودجه در نظر گرفته شده به این حوزه، سرانه ورزشی دانشگاه، خیلی کمتر از این مبلغ است.
تفکیک بودجه فرهنگی ورزشی از حوزه آموزش
او ادامه داد: جلسه‌ای با وزیر بهداشت در خصوص بودجه کار‌های فرهنگی و ورزشی برگزار کردیم و مقرر شد که کسری دانشگاه‌ها تا سقف ۳ هزار و ۲۰۰ تومان را جبران و بودجه فرهنگی ورزشی از حوزه آموزش جدا شود.
 
لاری با بیان اینکه بودجه تمام دانشگاه علوم پزشکی دست وزارت بهداشت نیست، گفت: این بودجه گاهی از محل دیگری تأمین می‌شود، اما میزان آن دست وزارت بهداشت است که صرف انجام المپیاد‌های مختلف علمی دانشجویی می‌شود.

او گفت: با توجه به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی، وزارت بهداشت قول داده است تا در زمینه فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی دانشگاه‌ها برای سال تحصیلی جدید، دچار هیچ کمبودی  نشوند.
 
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت یادآوری کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است وام‌های تغذیه به دانشجویان اعطا شود و وام‌های اضطراری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

گذاشتن نظر