گروه اصلی حرف آخر

توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ آغاز شد

فرایند توزیع کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، آغاز شد.

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور در دسترس داوطلبان قرار گرفته است که می‌توانند با ورود به سایت سازمان سنجش از کارت خود پرینت تهیه کنند.

در آزمون صبح پنجشنبه ۲۳ خرداد، ۲۹۹ هزار و ۵۶۴ داوطلب در ۳۲ کد رشته، در بعدازظهر پنجشنبه ۲۳ خرداد، ۸۲ هزار و ۶۷۸ داوطلب در ۶۳ کد رشته همچنین در صبح جمعه ۲۴ خرداد ۲۷۳ هزار و ۳۱۰ داوطلب در ۳۶ کد رشته به رقابت می‌پردازند.
با توجه به کل داوطلبان در کد رشته های اول و کد رشته های شناور در مجموع تعداد ۶۵۵ هزار و ۵۵۲ کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد صادر شد که از این تعداد، ۳۲۶ هزار و ۴۴۷ کارت مربوط به خواهران و ۳۲۹ هزار و ۱۰۵ کارت مربوط به برادران است.
تعداد داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد امسال نسبت به آمار داوطلبان سال گذشته این آزمون، ۱۲۱ هزار و ۵۰۲ نفر کمتر شده است.
پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اولیه، کارنامه در ۱۵ تیرماه منتشر می‌شود و دفترچه راهنمای انتخاب رشته در روز ۱۶ تیرماه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. افراد مجاز به انتخاب رشته می توانند از ۱۷ تیرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ۱۰۰ کد رشته را انتخاب کنند و گزینش نهایی بر اساس ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی صورت می‌گیرد.
فهرست اسامی چند برابر ظرفیت رشته های خاص برای آزمون های عملی در ۲۹ تیرماه اعلام می‌شود و مصاحبه و آزمون های عملی در روزهای ۵ تا ۲۴ مرداد انجام می‌شود. همچنین رشته های هنر از ۹ مرداد تا ۱۱ مرداد آزمون های عملی خود را برگزار می کنند.

گذاشتن نظر