گروه اصلی حرف آخر

تغییر در زمان برگزاری کنکور به نفع مافیای کنکور بود

نایب رییس کمیسیون آموزش گفت: تغییر در زمان برگزاری کنکور به نفع مافیای کنکور بود.

 جبار کوچکی نژاد در توییتی با اشاره به عدم رای مثبت نمایندگان به دو فوریت طرح تاخیر در برگزاری کنکور سراسری نوشت: تغییر در زمان برگزاری کنکور سراسری به نفع مافیای کنکور و به ضرر داوطلبان عزیز بود.

وی افزود: داوطلبان شهرهای سیلزده نگران نباشند، برای آنها نیز تدبیری با رعایت حق سایرین اندیشیده شده است.

گذاشتن نظر