گروه اصلی حرف آخر

واکنش سازمان سنجش به تعویق کنکور

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حضور رئیس سازمان سنجش در جلسه امروز این کمیسیون گفت: خدایی تاکید کرد زمان برگزاری کنکور تغییر نخواهد یافت.

جبار کوچکی نژاد درباره جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون رئیس سازمان سنجش آموزش کشور حضور یافت.

وی ادامه داد: بحث به تعویق انداختن زمان برگزاری کنکور سراسری با حضور خدایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان هم نظرات خود را بیان کردند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این جلسه تاکید کرد قطعاً زمان کنکور سراسری تغییر نمی‌کند.

گذاشتن نظر