Placeholder

مجموعه فاز اول نظام جدید کنکور و۵ آزمون

3 نقد و بررسی

مجموعه فاز اول نظام جدید کنکور و۵ آزمون مبحثی

شامل مباحث :

زیست دهم و یازدهم و ریاضی جامع 1 و مفاهیم شیمی کنکور دهم و یازدهم و مسائل شیمی کنکور دهم و یازدهم و فیزیک دهم و یازدهم و دین و زندگی دهم و زبان گرامر و لغات سال دهم و یازدهم و قرابت معنایی و 5 آزمون مبحثی و مشاوره

 

قیمت : 4,140,000 تومان