پکیج صفر تا صد تمامی دروس رشته تجربی حرف آخر

پکیج صفر تا صد تمامی دروس رشته تجربی حرف آخر

9 نقد و بررسی

این پک شامل 10 درصد تخفیف در دروس اختصاصی و5 درصد تخفیف روی دروس عمومی  میباشد:
این پک شامل تمام پک های تخصصی رشته تجربی (به همراه کتاب ها )شامل

ریاضی :  ریاضیات جامع و فیزیک: نوسان و موج و الکتریسیته جاری و مغناطیس و الکتریسیته ساکن و خازن و فیزیک پیش 2 و  فیزیک سینماتیک و فیزیک دینامیک و فیزیک سال اول و دوم

شیمی: شیمی مسائل و شیمی مفاهیم و محاسبات کنکور

زیست شناسی :زیست گیاهی و زیست سال سوم و نبض زیست و زیست پیش 2 و زیست پیش 1
کتاب پارادوکس  رایگان و کتاب نبض زیست(الگو تا رتبه ) به ارزش 30 هزار تومان-کتاب الگو تا رتبه زیست سال سوم به همراه پک های عمومی شامل پک های ادبیات و عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی می باشد

قیمت : 8,720,000 تومان 6,976,000 تومان