پکیج فیزیک سال سوم حرف اخر مبحث الکتریسیته جاری و القا (استاد کامیار)

2 نقد و بررسی

فیزیک سال سوم حرف آخر-این پکیج شامل آموزش مفهومی تمامی مباحث سال سوم (به جز الکتریسته ساکن و خازن) می باشد که تعداد سوالات قابل توجهی از درس فیزیک در کنکور را شامل می شود. روش حل انواع تیپ های سوالات هر فصل، تنها با یک الگوی کلیدی آموزش داده شده است و برای دانش آموزان سال سوم و کنکوری منبعی فوق العاده به حساب می آید.

تعداد سوالات کنکور 95 از مجموع مباحث این پکیج:  5 سوال (رشته تجربی) و 7 سوال (رشته ریاضی)

 

قیمت : 190,000 تومان