زبان انگلیسی حرف آخر

کتاب تیک آخر زبان انگلیسی حرف آخر (استاد محمودی)

2 نقد و بررسی

کتاب تیک آخر زبان انگلیسی حرف آخر- کاملترین کتاب لغت در بازار و  تنها کتابی که لغات پایه،سوم و چهارم را همراه با تستهای سطح بندی شده دارد
ویژگی بزرگ این کتاب وجود لغات خارج از کتاب کنکور در انتهای کتاب است که برخلاف کتابهای دیگر این لغات در داخل جمله تدریس شده است

 

قیمت : 30,000 تومان