شیمی مسائل سال دهم و یازدهم کنکور حرف آخر
شیمی مسائل سال دهم و یازدهم کنکور حرف آخر
شیمی مسائل سال دهم و یازدهم کنکور حرف آخر
شیمی مسائل سال دهم و یازدهم کنکور حرف آخر

پکیج شیمی مسائل حرف آخر سال دهم و یازدهم

2 نقد و بررسی

شیمی مسائل سال دهم و یازدهم حرف آخر -دوستان عزیز کنکوری باید توجه کنید که کل مباحث مسائل شیمی را تنها با سه الگوی جادوی در شیمی جامع  از استاد شیروانی به راحتی زیر 1 دقیقه  پاسخ بدهید و می توانید به راحتی تست های کنکور از سال 88 تا97 حل کنید .

 

قیمت : 310,000 تومان 279,000 تومان