محصولات ریاضی رشته تجربی حرف آخر

محصولات ریاضی رشته تجربی

پکیج ریاضی جامع رشته تجربی (نظام جدید) + کتاب کار
1,099,000 تومان
1,570,000 تومان
هندسه  (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار
105,000 تومان
150,000 تومان
مقاطع مخروطی رشته تجربی (نظام جدید)
98,000 تومان
140,000 تومان
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید)
70,000 تومان
100,000 تومان
ریاضی جامع یک (65% کنکور) رشته تجربی (نظام جدید)
672,000 تومان
960,000 تومان
آنالیز و احتمال رشته تجربی (نظام قدیم و جدید)
154,000 تومان
220,000 تومان
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید)
20,000 تومان
100,000 تومان