محصولات ریاضی رشته ریاضی حرف آخر

محصولات ریاضی رشته ریاضی

پکیج ریاضی جامع رشته ریاضی (نظام جدید) + کتاب کار
1,935,000 تومان
2,150,000 تومان
هندسه  (رشته تجربی و ریاضی) (نظام جدید) + کتاب کار
105,000 تومان
150,000 تومان
مثلثات،ترکیب و تبدیل توابع (نظام قدیم و جدید)
70,000 تومان
100,000 تومان
محاسبات سریع + 7 الگوی طلائی زیست (نظام قدیم و جدید)
20,000 تومان
100,000 تومان