جزئیات محصولات حرف آخر

آموزش کامل موارد درج شده در کارنامه
توضیح کامل موارد درج شده در دفترچه انتخاب رشته
نحوه انتخاب رشته (150 انتخاب دانش آموز)
نحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاد(رشته های با آزمون و بدون آزمون)
معرفی و توضیح انواع دانشگاه ها (روزانه، شبانه، شاهد، بورسیه)
آزمون MBTI (شخصیت شناسی)(جهت تشخیص رشته دانشگاهی مفید برای هر دانش آموز)
معرفی و توضیح تمام رشته های دانشگاهی (واقعیت های جامعه، بازار کار هر رشته  تحصیلی، افق ده ساله هر رشته تحصیلی و...)

 

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر