جزئیات محصولات حرف آخر

ارایه جمع بندی تمام مباحث زبان انگلیسی نظام جدید شامل:

تمام مباحث زمان، صفات، جملات شرطی، معلوم و مجهول، اسم، نکات درک مطلب، closer، پنج دوره آزمون جامع

 

 

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.