جزئیات محصولات حرف آخر

زیست کنکور سال دوازدهم + کتاب کار

قیمت : 480,000 تومان
با تخفیف: 360,000 تومان
تعداد دی وی دی: 6
شماره پروانه نمایش: 1132
به همراه این محصول کتاب کار بصورت رایگان ارسال میگردد.
این محصول شامل تخفیف پلکانی نمیشود
اضافه کردن به سبد خرید

مولکول های اطلاعاتی
نوکلوئیک اسیدها
همانند سازی
پروتئین ها
جریان اطلاعات در یاخته
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر