جزئیات محصولات حرف آخر

این پک شامل محصولات زیر می باشد:

فیزیک اول و دوم - فیزیک (کنکوری) - نظام قدیم
فیزیک سوم - الکتریسیته ساکن و خازن - فیزیک (کنکوری) - نظام قدیم
فیزیک سوم - مدار و مغناطیس - فیزیک (کنکوری) - نظام قدیم
فیزیک پیش یک - سینماتیک - فیزیک (کنکوری) - نظام قدیم
فیزیک پیش یک - دینامیک - فیزیک (کنکوری) - نظام قدیم
فیزیک پیش یک - نوسان و موج - فیزیک (کنکوری) - نظام قدیم
فیزیک پیش دو - فیزیک (کنکوری) - نظام قدیم

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر