جزئیات محصولات حرف آخر

پکیج دین و زندگی جامع (نظام قدیم) + کتاب کار

قیمت : 680,000 تومان
با تخفیف: 442,000 تومان
تعداد دی وی دی: 11
37 ساعت تدریس و حل تست
به همراه این محصول کتاب کار بصورت رایگان ارسال میگردد.
این محصول شامل تخفیف پلکانی نمیشود

برچسب : دین و زندگی ترکیبی سال دوم سال سوم سال چهارم کتاب مصور حرف آخر حرف اخر کنکور سراسری موسسه حرف اخر کنکور 98 آزمون حرف آخر کنکور حرف آخر آزمون حرف اخر نظام قدیم دینی دین و زندگی استاد یوسفیان پور علیرضا یوسفیان پور یوسفیان پور حرف آخر دینی حرف آخر دینی حرف اخر دین و زندگی حرف آخر دین و زندگی حرف آخر دینی سوم دینی دوم دینی چهارم دین و زندگی سوم دین و زندگی چهارم دین و زندگی جامع دینی جمع بندی دین و زندگی جمع بندی آیات و روایات دینی ترکیبی آیات ترکیبی دین و زندگی ده