جزئیات محصولات حرف آخر

شیمی 6040 (رشته تجربی) (نظام قدیم)

قیمت : 740,000 تومان
تعداد دی وی دی: 5
25 ساعت تدریس و حل تست
در صورتی که کل محصولات 6040 نظام قدیم شامل فیزیک، زیست شناسی، شیمی و ریاضی خریداری شود کتاب کار جامع اختصاصی 6040 کنکور تجربی بصورت رایگان ارسال میگردد.
این محصول شامل تخفیف پلکانی نمیشود
اضافه کردن به سبد خرید


DVD1 :
واکنش نویسی موازنه ظرفیت ها
a-x مول در ظرفیت و مول برضریب
تمرین و تست استوکیومتری ۱
تمرین و تست استوکیومتری ۲

DVD2 :
مسائل محلول ها
مسائل واکنش محلول ها
مسائل ترمودینامیک ۱
مسائل ترمودینامیک ۲
مسائل سینتیک و تعادل ۱
مسائل سینتیک و تعادل ۲
مسائل قانون سرعت

DVD3 :
مسائل اسید و باز
ساختاراتم و جدول تناوبی۱
ساختاراتم و جدول تناوبی۲
روند تناوبی و ترکیبات یونی

DVD4 :
رسم ترکیبات کووالانسی
ترکیبات آلی
الکترولیت ها ، کولیگاتیو ، کلویید
مفاهیم سینتیک و تعادل

DVD5 :
اسید و باز ۱
اسید و باز ۲
الکتروشیمی ۱
الکتروشیمی ۲

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر