جزئیات محصولات حرف آخر

مفاهیم شیمی سال سوم و چهارم

قیمت : 370,000 تومان
تعداد دی وی دی: 4
24 ساعت تدریس و حل تست
در صورتی که محصولات مفاهیم شیمی دوم، سوم، چهارم و شیمی مسائل کنکور باهم خریداری شود کتاب شیمی جامع کنکور بصورت رایگان ارسال میگردد.
این محصول شامل تخفیف پلکانی نمیشود
اضافه کردن به سبد خرید

DVD1 :
موازنه
واکنش نویسی
ترمودینامیک
جلسه تکمیلی ترمودینامیک
آنتالپی
ترموشیمی
گیبس

 

DVD2 :
محلول ها
سینتیک
ادامه سینتیک
تکمیلی سینتیک

 

DVD3 :
تعادل
اسید ها و بازها
همه چیز در مورد اسیدها و بازها
آبکافت - بافر
سترها-بررسی تعاطی محلول های بافری
جدول پتانسیل کاهش
الکتروشیمی

 

DVD4 :
ادامه الکتروشیمی
سلول الکترولیتی
آلدهیدوکتون
آزمون های کنکور سال 95

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر