جزئیات محصولات حرف آخر

شیمی مفاهیم سال دوم

قیمت : 190,000 تومان
تعداد دی وی دی: 3
21 ساعت تدریس و حل تست
در صورتی که محصولات مفاهیم شیمی دوم، سوم، چهارم و شیمی مسائل کنکور باهم خریداری شود کتاب شیمی جامع کنکور بصورت رایگان ارسال میگردد.
این محصول شامل تخفیف پلکانی نمیشود
اضافه کردن به سبد خرید

شیمی یکی از دروس نسبتا دشوار و نکته دار مشترک میان رشته های ریاضی و تجربی است که در کنکور نیز از ضریب بالایی برخوردار است. به گونه ای که ضریب آن برای رشته های دانشگاهی گروه 1 ریاضی برابر 2 و برای رشته های گروه 2 ریاضی برابر 3 است. این ضریب در رشته تجربی بالاتر است، به این شکل که برای رشته های گروه 1 تجربی برابر با 3 و برای رشته های گروه 2 برابر با 4 می باشد.
از آنجایی که درس های شیمی سال دوم دبیرستان با ذرات بسیار ریز تشکیل دهنده مواد و خواص آن ها و مفاهیمی نظیر اعداد کوانتومی، ایزوتوپ ها، یون ها، پیوند کوالانسی، نام گذاری هیدرو کربنهای راست زنجیر و… سرو کار دارند و هیچ یک از این موارد با چشم غیر مصلح قابل دیدن نیست، اغلب فصل های شیمی دوم دبیرستان گیج کننده و غیر قابل درک به نظر می رسند و بسیاری از دانش آموزان نیز تنها به حفظ کردن این دروس بسنده می کنند.
با تهیه
شیمی مفاهیم سال دوم حرف آخر و تدریس بی نظیر استاد شیروانی خواهید آموخت که بجای سرو کله زدن با انواع فرمول ها و مسائل شیمی، فقط و فقط با 3 الگو، قادر به پاسخویی به تمامی مسائل کنکور آن هم در کمتر از 30 ثانیه باشید. با بهره گیری از پک شیمی مفاهیم سال دوم حرف اخر ، به راحتی با روند جدول تناوبی و تجزیه و تحلیل آن آشنا خواهید شد.
علاوه بر تمام موارد یاد شده، در پایان این مجموعه آموزشی قادر خواهید بود که حتی بدون نیاز به کاغذ و قلم، ترکیبات کوالانسی را در ذهنتان بررسی کرده و پاسخ صحیح سوالات مطرح شده از این مبحث را بیابید.


DVD1 :
 ساختار اتم
وضعیت الکترون ها
تمرین اعداد کوانتومی
جدول تناوب

DVD2 :
انرژی یونش متوالی
روندهای تناوبی
الکترونگاتیوی
نامگذاری
اتصال اتم ها و تولید ترکیبات
ترکیبات کوالانسی
تمرین ترکیبات کوالانسی

DVD3 :
ترکیبات کوالانسی و رسم
نکات ترکیبات کوالانسی
مابقی(ادامه جلسات فوق)
ترکیبات آلی
نکات ترکیبات آلی

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر