جزئیات محصولات حرف آخر

دین و زندگی سوم دبیرستان حرف آخر ، توسط استاد علیرضا یوسفیان پور ضبط و منتشر شده است. درس دین و زندگی یکی از مهم ترین دروس عمومی تمامی رشته ها است. زیرا این درس دارای ضریب 3 است و کسب درصد بالا از آن می تواند اختلاف زیادی میان شما و سایر شرکت کنندگان در آزمون کنکور ایجاد نماید. بدین منظور باید به طور کامل بر مطالب تمامی کتاب های دین و زندگی دبیرستان و آیات و روایات آن ها تسلط داشته باشید.
در کنکور سراسری از درس دین و زندگی 25 سوال مطرح می شود که سهم دین و زندگی سوم دبیرستان 9 تست از آن است و شانس طرح شدن این سوالات از دروس 1، 5 و8 دینی سوم بیشتر است. البته سوالات کنکور اخیرا به سمت مفهومی شدن پیش می روند و ممکن است شاهد سوالات ترکیبی از کتاب های دینی سال های مختلف باشید.
در مجموعه دین و زندگی سال سوم
موسسه حرف آخر، از تصاویر، داستان و انیمیشن برای انجام پروسه یادگیری توسط نیم کره راست مغز و آموزش درس دین و زندگی استفاده شده که امری بی سابقه است.
 

DVD1 :
هدایت
درس 1: نبوت و امامت
درس 2 و 3: نبوت و امامت
درس 5 و 7: نبوت و امامت

DVD2 :
درس 8: نبوت و امامت
درس 9 و 11: نبوت و امامت
درس 10 و 12: نبوت و امامت
درس 13: عزت و ذلت
ازدواج

اطلاعات اضافه موجود نمی باشد.

گذاشتن نظر