اخبار کنکور حرف آخر

اعتراض‌ها به نتایج کنکور دانشگاه آزاد و پاسخ مسئولان

خراسان/ به دنبال اعلام نتایج کنکور دانشگاه آزاد اسلامی، تعدادی از داوطلبان با اعلام نارضایتی از نتایج آزمون اعلام کردند که با وجود کسب تراز مناسب، در هیچ رشته ای پذیرفته نشده اند.

این اعتراضات در حالی است که به گفته رئیس سنجش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی، کنکور موضوعی نسبی است و نباید دو سال متوالی را با هم سنجید، بنابراین به نظر می رسد محاسبات داوطلبان اشتباه باشد. امیررضا شاهانی در گفت و گو با خراسان همچنین توضیح داد:

بر اساس بررسی های انجام شده در کنکور امسال نمرات تراز قبولی داوطلبان در زیرگروه تجربی و رشته های پزشکی دانشگاه آزاد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این به معنای آن است که داوطلبان قوی تر بوده اند و تلاش بیشتری کرده اند. وی درباره اعتراضات کسانی که مدعی اند با وجود کسب تراز بالاتر نسبت به سال گذشته مردود شده اند گفت: کنکور بحثی نسبی است از این رو نباید دو سال را با هم سنجید به ویژه آن که ما ترازهای دانشگاه آزاد را با همراهی رئیس سازمان سنجش مقایسه و مشاهده کردیم که کمترین تراز قبولی رشته های پزشکی در دانشگاه آزاد حتی در پردیس های خودگران، به نسبت تراز قبولی سازمان سنجش بالاتر بود؛ بنابراین به نظر می رسد محاسبات داوطلبان اشتباه باشد. وی خاطرنشان کرد: البته در برخی رشته ها از جمله رشته های زیرمجموعه پزشکی مثل داروسازی، دندان پزشکی و مامایی ، رشته های ریاضی مانند مهندسی کامپیوتر و مکانیک یا رشته های انسانی همچون حقوق ،روان شناسی و مدیریت، رقابت سنگین است . شاهانی درباره اظهارات برخی داوطلبان مبنی بر این که سهمیه ها اعمال نشده است، گفت: طبق قانون تمام سهمیه ها اعمال شده است.وی به داوطلبانی که به نتیجه کنکور خود اعتراض دارند، توصیه کرد: ابتدا کارنامه های خود را به صورت دقیق بررسی کنند و در صورتی که ابهامات آن ها برطرف نشد، از طریق سایت مرکز سنجش و پژوهش دانشگاه آزاد یا از طریق شماره 4743 درخواست خود را ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود. به گفته شاهانی در کنکور رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی امسال 30 هزار نفر پذیرفته شده اند که نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است.

وی همچنین اظهار کرد: وب سایت دانشگاه آزاد برای انتخاب رشته های بدون آزمون باز است.

گذاشتن نظر