اخبار کنکور حرف آخر

پسر کنکوری بیچاره بلایی سرش آمد که ...

همزمان با تحقیقات مأموران پلیس فتا، رازدستبرد اینترنتی به رتبه قبولی کنکور پسرجوان فاش شد.

رسیدگی به این پرونده، بدنبال اعلام شکایت پسرجوان کنکوری به پلیس«فتا»ی شهرستان تربت جام کلید خورد.

شاکی به کارشناس‌ها گفت: «با رتبه 3000 در کنکور سراسرى ‌قبول شدم و برای انتخاب رشته به سایت سازمان سنجش مراجعه کردم و در انتخاب اول خود 13 رشته شهر را برگزیدم. در مرحله دوم با ویرایش اطلاعات، انتخاب‌هایم را به 19 رساندم. اما پس از پایان مهلت انتخاب رشته متوجه شدم تمامی انتخاب‌هایم توسط فرد یا افرادى‌ ناشناس حذف شده‌ است و فقط یک انتخاب رشته برایم ‌باقى ‌مانده است که این امرموجب شده در اعلام نتایج نهایى ‌مردود شوم‌».
سرهنگ یزدانى‌ - فرمانده انتظامی تربت جام- دراین باره گفت: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم احقاق حق شاکی جوان، تحقیقات تخصصی دراین باره انجام گرفت و ضمن بررسی‌ها مشخص شد پسر جوان ‌برای انتخاب رشته خود از دوستانش کمک گرفته و رمز کاربرى‌‌اش ‌در اختیار دیگران نیز بوده است.
درادامه مشخص شد تمامی تغییرات انجام شده در انتخاب رشته این جوان ‌توسط فردى‌ از شهرستان تربت جام صورت گرفته است. تا اینکه مأموران به یکی ‌از دوستان شاکى - مهدى 19ساله- که او نیز داوطلب کنکور سراسرى‌ بود ظنین شدند. وی پس ازحضور در پلیس فتا و بازجویی فنی لب به سخن گشود و ضمن اظهار ندامت شدید گفت: «من با شاکى ‌دوست و همکلاسى‌ بودیم و از سال گذشته که ثبت‌نام در کنکور را برایش انجام دادم رمزش را در گوشى‌ تلفنم ذخیره کردم. پس از اعلام نتایج با توجه به اینکه خودم رتبه خوبى‌کسب نکردم ولی دوستم ‌رتبه خوبى‌آورده بود، به‌دلیل حسادت و فشار روحى‌ شدید وارد پروفایل انتخاب رشته‌اش شدم و تمامی انتخاب هایش را حذف کردم.» و...سرهنگ یزدانى گفت: ‌به خاطر ‌احقاق حقوق شاکى، ‌ضمن ارسال گزارشى ‌از پرونده به سازمان سنجش، ‌اقدام لازم برای قبولى‌ وى ‌در دانشگاه انجام شد.

گذاشتن نظر