اخبار کنکور حرف آخر

انتقال دادن دانشجویان پزشکی به واحد علوم و تحقیقات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: برنامه داریم تعدادی از دانشجویان این دانشگاه را به دو ساختمان در دست احداث واحد علوم و تحقیقات منتقل کنیم.

علی ابطحی در گفتگو با خبرنگار گفت: معاون علوم پزشکی دانشگاه مکاتبه ای با ریاست دانشگاه انجام داده و قرار است دو ساختمان در دست احداث که در واحد علوم و تحقیقات قرار دارد به دانشگاه پزشکی دانشگاه آزاد اختصاص یابد.

وی افزود: این دو ساختمان ۱۴۵ هزار متر مربع فضا دارد که به این دانشگاه اختصاص خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران خاطرنشان کرد: زمینی به مساحت ۱۱هکتار نیز در کنار این دو ساختمان وجود دارد که این زمین نیز به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص خواهد یافت.

ابطحی با بیان اینکه اکنون فضای فیزیکی استاندارد برای دانشجویان علوم پزشکی این دانشگاه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با اختصاص این ساختمان های جدید، بخشی از مشکل برطرف خواهد شد.

وی عنوان کرد: در مرحله اول حدود ۳هزار دانشجوی این دانشگاه به ساختمان های جدید در واحد علوم و تحقیقات منتقل می شوند که فعالیت انتقال آنها از بهمن ماه امسال به صورت گسترده انجام خواهد شد.

گذاشتن نظر