اخبار کنکور حرف آخر

 دانشجویان خارجی دانشگاه امیرکبیر ۴ برابر می شود

معاون بین الملل دانشگاه امیرکبیر گفت: در حال حاضر بیشترین دانشجویان خارجی این دانشگاه از کشورهای عراق، افغانستان و لبنان هستند، اما از کشورهای اروپایی نیز در این دانشگاه تحصیل می کنند.

 ابوالقاسم طوسی در گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه از کشورهای عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، سوئیس، یمن، هندوستان، عمان، ایتالیا و فلسطین دانشجوی خارجی دارد.

وی افزود: درحال حاضر ۲۰۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که تا پایان امسال این میزان باید به ۲۵۰ دانشجو افزایش یابد.

معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: فعالیت های بین المللی این دانشگاه رو به افزایش است و تاکنون چهار استاد این دانشگاه گرنت پژوهشی آغازین را از صندوق حمایت مالی DFG آلمان دریافت کرده اند.

طوسی افزود: همچنین اساتید این دانشگاه ۶ حمایت مالی از اتحادیه اروپا دریافت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: این دانشگاه ۱۰ برنامه مشترک با دانشگاه های اروپایی دارد که این برنامه ها در حال پیگیری و اجرا هستند.

طوسی تصریح کرد: تعداد دانشجویان بین المللی این دانشگاه باید به چهار برابر افزایش یابد.

گذاشتن نظر