اخبار کنکور حرف آخر

از برترین های کنکور ۹۶ شهرستان رودبار تجلیل شد

همایش تجلیل از افتخارآفرینان کنکور سال ۹۶ شهرستان رودبار با حضور انصاری معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رودبار،

 برخی مسئولین شهرستان

 و جمعی از فرهنگیان و با همت کتابخانه زنده یاد احمدی رستم آباد، در مکان همایشهای این کتابخانه برگزار شد.

گذاشتن نظر