اخبار کنکور حرف آخر

کمبود کلاس درسی را معاون دانشگاه آزاد تکذیب کرد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: در واحدهای آموزشی این دانشگاه مشکلی درخصوص کمبود کلاس درس وجود ندارد.

در واحدهای این دانشگاه از جنبه وجود کلاس های درس دچار مشکل نیستیم.

وی افزود: شاید در برخی واحدها با مشکل کمبود اتاق های اداری مواجه باشیم اما با موضوع کمبود کلاس درس مواجه نیستیم.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: موضوعی مبنی بر کمبود کلاس درس در واحدهای این دانشگاه تاکنون به ما اعلام نشده است.
طی روزهای گذشته در فضای مجازی تصاویری مبنی بر کمبود کلاس های درس در برخی واحدهای دانشگاه آزاد و سردرگمی دانشجویان منتشر شده بود.

گذاشتن نظر