اخبار کنکور حرف آخر

دکان هایی که برای ارائه مشاوره باز شده با روح و روان مردم بازی می کنند!

هركسي مي خواهد خدمات روانشناسي ارائه دهد بايد پروانه سازمان نظام روانشناسي داشته باشد و مدرك تحصيلي مرتبط، حكم مجوز فعاليت نيست.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: باید جلوی فعالیت دکانهایی که برای ارائه مشاوره به مردم باز شده را بگیریم، چرا که این ها با روح و روان مردم بازی می کنند.

هادي پژوهش در اولين جلسه كارگروه تخصصي بانوان در سال 96 افزود: نبايد اجازه داد هركسي بدون مجوز و صلاحيت با گرفتن پول هاي كلان به مردم مشاوره دهد در حالي كه مي بينيم نتيجه بسياري از مشاوره هاي بد، طلاق است.
وي ادامه داد: در برنامه جامع تشكيل، تبيين و تعالي بنياد خانواده دو وظيفه مهم در رابطه با بحث خانواده براي سازمان نظام روانشناسي تعريف شده، شامل تدوين متون مربوط به اصول خدمات روانشناسي، مشاوره و مددكاري بر مبناي آموزه هاي اسلامي و آموزش آن به مددكاران و كارشناسان و ديگري تهيه و تدوين بسته اصول و شيوههاي مشاوره و امدادرساني به خانوادههاي در معرض طلاق بر پايه آموزه هاي اسلامي با كمك ساير دستگاه هاي مربوطه مي باشد.

پژوهش اضافه كرد: نه تنها استانداري و فرمانداري ها بلكه تمامي دستگاه ها بايد در حوزه مسائل خانواده ورود پيدا كنند.
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار فارس در ادامه سخنانش گفت: وضعيت اعتياد در بين جمعيت عشاير مطلوب نيست و بايد اهتمام و توجه ويژه اي به آن شود.

مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري فارس نيز گفت: در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 96 امكان بهره مندي دستگاه هاي اجرايي استان از خدمات راهنمايي و مشاوره تخصصي مراكز مشاوره روان شناختي معتبر و برگزيده با هماهنگي شوراي نظام روان شناسي و مشاوره استان براي كاركنان و خانواده هاي كاركنان و توسعه آموزش هاي روان شناختي و بهداشت رواني در زمينه تقويت و تحكيم نهاد خانواده با تاكيد بر رعايت ضوابط و مقررات قانوني مورد تصويب قرار گرفت.
معصومه دستغيب افزود: دفتر امور بانوان استانداري فارس در سال گذشته طرحي پيرامون تقويت مراكز مشاوره و راه اندازي خدمات مشاوره در تمامي سازمانهاي دولتي براي كاركنان و خانواده آن ها را ارائه كرد كه در شوراي برنامه ريزي استان مورد توجه قرار گرفت.

وي بيان داشت: اين طرح در دو حوزه خدمات مشاوره روانشناسي و توسعه آموزشهاي روانشناختي و بهداشت رواني به تصويب رسيد.

مدير كل دفتر امور بانوان استانداري فارس هدف از اجراي اين طرح را تقويت و توسعه فرهنگ مشاوره و ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي ارائه دهنده خدمات مشاوره به خانواده ها عنوان كرد و گفت: مقرر شده تمامي سازمان ها از امكانات دولتي و غيردولتي در زمينه اجرايي اين مصوبه استفاده كنند.
دستغيب ادامه داد: طبق اين مصوبه تمامي سازمان ها موظفند سامانه گزارش فعاليت خود در حوزه مشاوره را به دفتر بانوان و خانواده استانداري ارائه كرده و از طرف ديگر شوراي نظام مشاوره استان نيز موظف شد نسبت به نظارت بر فعاليت مراكز مشاوره و مشاورههايي كه از سوي افراد ارائه ميشود به صورت جدي اقدام كند.
وي اضافه كرد: سازمان بهزيستي، نظام مشاوره استان و اداره كل ورزش و جوانان موظف شدند اسامي مراكز مشاورين متخصص براي برگزاري دوره هاي آموزشي و همچنين اسامي مشاورين معتبر را براي اطلاع رساني به سازمان هاي دولتي و غيردولتي اعلام كنند.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري فارس گفت: در حال حاضر ارائه مشاوره هاي پيش از ازدواج از طريق موسسه بهار نكو، دانشگاه علوم پزشكي شيراز و ثبت احوال فارس به شكل اجباري پيگيري ميشود.
رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان فارس نيز در اين مراسم گفت: بيش از 90 مركز مشاوره حرفه اي و گروهي در حوزه ارائه خدمات روانشناسي در سطح استان در حال فعاليت مي باشند كه بيشتر آنها در شيراز فعال هستند.
دكتر عليرضا فيلي افزود: اگر بتوانيم در حل مشكلات و اصلاح روابط زناشويي و پيشگيري از خيانت كارساز عمل كنيم بخش عظيمي از آسيب هاي اجتماعي را پشت سر گذاشته ايم.
وي يكي از اهداف سازمان نظام روانشناسي را پيشگيري از فعاليت افراد بدون مجوز در زمينه ارائه خدمات مشاوره عنوان كرد و ادامه داد: مركز مشاوره راه زندگي هيچ گونه مجوز فعاليت ندارد در حالي كه هركسي مي خواهد خدمات روانشناسي ارائه دهد بايد پروانه سازمان نظام روانشناسي داشته باشد و مدرك تحصيلي مرتبط، حكم مجوز فعاليت نيست.

گذاشتن نظر