اخبار کنکور حرف آخر

منابع کنکور سراسری سال 1397 اعلام شد

فهرست منابع سئوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در دروس عمومی و گروه های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی منتشر شد.

این منابع به طور کامل در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.

دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، عربی، فرهنگ و معارف اسلامی، زبان انگلیسی است.

دروس عمومی

منابع کنکور سراسری سال 1397 اعلام شد

 

 

دروس گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی نیز به تفکیک درج شده است.

 

دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

منابع کنکور سراسری سال 1397 اعلام شد

دروس گروه آزمایشی علوم تجربی

منابع کنکور سراسری سال 1397 اعلام شد

 

دروس گروه آزمایشی علوم انسانی

منابع کنکور سراسری سال 1397 اعلام شد

 

گذاشتن نظر